Celostátní přehlídka Stavba roku 2019 bude vyhlášena 21.10.2019

Lávka pro pěší přes řeku Otavu v Písku za 41 mil. Kč je jednou ze 17 staveb nominovaných na hlavní ocenění celostátní Stavby roku 2019. Projektová dokumentace: Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. Vladimír Janata, CSc., zhotovitel: Metrostav, a.s. (foto: Metrostav a.s.)
Lávka pro pěší přes řeku Otavu v Písku za 41 mil. Kč je jednou ze 17 staveb nominovaných na hlavní ocenění celostátní Stavby roku 2019. Projektová dokumentace: Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. Vladimír Janata, CSc., zhotovitel: Metrostav, a.s. (foto: Metrostav a.s.)

V letošním 27. ročníku se sešlo celkem 59 přihlášených staveb a stavebních děl: z toho 53 přihlášených do Stavby roku 2019 a 6 staveb do Zahraniční stavby roku 2019. Výsledky budou vyhlášeny 21. října 2019.

Tak jako každým rokem, i letos byla soutěž určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, dodavatele či stavebníka a pro stavby realizované mimo území ČR. Vypisovateli jsou tradičně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČKAIT a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. 

To, čím se tato celostátní soutěž odlišuje od jiných obdobných soutěží, je, že soutěží stavby různých velikostí z celého typologického spektra a stavebních odvětví. Stavby jsou posuzovány z různých úhlů pohledu kvality díla – od investičního záměru, účelnosti, začlenění do okolí, architektury, efektivnosti, inovativnosti, kvality stavebních prací a materiálů, trvalé udržitelnosti, energetické náročnosti, bezbariérového řešení, provedení detailů, spokojenosti stavebníka a uživatele, součinnosti projektantů a stavebních firem v průběhu stavby a podle dalších kritérií souvisejících s jejich realizací.

Přihlášené stavby představují špičku stavitelského umění, kterým se představují jednotlivé kraje ČR. Nejsilněji je zastoupena Praha (12 staveb), následují shodně Královéhradecký kraj (7), Středočeský kraj (7), pěti stavbami jsou zastoupeny kraje Jihočeský, Moravskoslezský a Plzeňský, kraj Liberecký pak třemi stavbami, po dvou přihláškách přišlo z kraje Pardubického, Jihomoravského a Zlínského. Po jednom kandidátovi na titul Stavba roku 2019 mají kraje Ústecký, Karlovarský a Vysočina. Jediným nezastoupeným krajem zůstal kraj Olomoucký.

U zahraničních staveb bylo zastoupení dvou staveb v Polsku a po jedné stavbě na Slovensku, Ukrajině, Maďarsku a Bosně a Hercegovině.

Mezi soutěžícími stavbami mají převahu novostavby nad rekonstrukcemi. Typologicky se přihlásili rekonstrukce historických objektů, zámků či novostavby komerčních a administrativních budov, obchodních prostorů, průmyslové a výrobní stavby, bytové a rezidenční domy, rodinné domy, kulturní, vzdělávací a sportovní zařízení, dopravní stavby, úpravy veřejného prostranství, vodní díla i stavby technické infrastruktury. Mezi přihlášenými například najdeme i objekty projektované v BIM, objekty navazující na koncept Smart Cities i stavby energeticky soběstačné.

V soutěži Stavba roku nejde pouze o kvantitu, ale hlavně o kvalitu a vysokou úroveň přihlášených staveb, které posuzovala odborná 5členná porota, složená ze zástupců vypisovatelů. Pracovala ve složení: doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., předsedkyně; Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana (Nadace ABF); Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (ČKAIT); doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. (SPS ČR); Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR). 

Porota v letošním ročníku navštívila v rámci hodnocení během července a začátku srpna všech 53 přihlášených staveb a na svých cestách absolvovala rekordních 2 690 km. Na cestě s porotou všechny stavby dokumentoval i filmový štáb. 

Po ukončení prohlídek odborná porota a následně Sbor expertů hodnotili přihlášené stavby, jejichž výsledkem byli nominace na titul Stavba roku, následné udělení titulů Stavba roku 2019 a dalších cen. Nominace byly vyhlášeny v pondělí 9. září 2019 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze.

Slavnostní udílení titulů a zvláštních cen proběhne 21. října 2019 tradičně v Betlémské kapli v Praze v rámci Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR – Radou výstavby. Kromě ocenění Stavba roku 2019 se bude udělovat tradičně i ocenění v soutěžích Zahraniční stavba roku 2019 a Urbanistický projekt roku 2019.

Pro širokou odbornou i laickou veřejnost probíhá veřejné hlasování, které bude ukončeno v neděli 20. října ve 12.00 hod. Také vy můžete dát svůj hlas vaší favorizované stavbě na www.stavbaroku.cz.

Více na www.stavbaroku.cz