20 let spolupráce s rakouskými kolegy

Vodní elektrárna Sohlstufe Lehen na řece Salzach byla uvedena do provozu v roce 2013 po třech letech výstavby. Stála 85 milionů EUR. Má dvě Kaplanovy turbíny s výkonem 13,7 MW a za rok vyrobí 81 GWh. Stavba zlepšuje protipovodňovou ochranu, umožňuje migraci ryb a vytváří most mezi oběma břehy. Získala evropskou cenu za betonovou stavbu 2014. (zdroj: ecsn.net)
Vodní elektrárna Sohlstufe Lehen na řece Salzach byla uvedena do provozu v roce 2013 po třech letech výstavby. Stála 85 milionů EUR. Má dvě Kaplanovy turbíny s výkonem 13,7 MW a za rok vyrobí 81 GWh. Stavba zlepšuje protipovodňovou ochranu, umožňuje migraci ryb a vytváří most mezi oběma břehy. Získala evropskou cenu za betonovou stavbu 2014. (zdroj: ecsn.net)

Inženýrské komory českých zemí i Rakouska vznikly na základě stejného rakousko-uherského císařského zákona z ledna roku 1913. Rozvíjení profesní spolupráce je žádoucí, neboť stále platí jednoduchá zásada, že větší celek má lepší podmínky pro své úspěšné působení. My máme v důsledku půlstoleté izolace od okolního světa co dohánět.

Poslední vzájemné jednání zástupců oblastní kanceláře ČKAIT České Budějovice a rakouské komory ZT (dříve Arch+Ing): Kammer der ZiviltechnikerInnen | ArchitektInnen und IngenieurInnen Oberösterreich und Salzburg pro oblast Horního Rakouska a Salcburku se konalo 21. května 2019 v Českých Budějovicích. Vzájemná spolupráce byla smluvně ukotvena 22. dubna 1998, tedy již před více než 20 lety. Zpočátku se jednalo spíše o zdvořilostní návštěvy a setkání při příležitosti konání valných hromad. Postupně se přešlo na intenzivní výměnu zkušeností ze stavební praxe. Tato jednání se konají střídavě na rakouské i české straně. Jejich součástí bývají i odborné exkurze např. na stavbu vodního díla Sohlstufe Lehen na řece Salzach, dálnici S10 ve Freistadtu a u nás na stavbu mostu přes Vltavu v Praze-Troji. 

Předávání cenných informací ze stavební praxe

Součástí jednání je vždy předání odborných časopisů a podkladů stavebního zákona a zákona o zadávání veřejných zakázek. Rakouští kolegové nám předali dokument Vergabemodelle / Zadávací řád, sloužící jako pomůcka pro veřejné zakázky na duševní práce. My jsme kolegům předali informaci o zadávacím řádu ČKAIT. Další konkrétní akcí je pořádání putovní výstavy PRESTA – prestižní stavba jižních Čech v sídlech komory ZT v Salcburku a Linci. Při jednáních u nás informujeme rakouské kolegy také o spolupráci s představiteli škol a státní správy. Příkladem je např. exkurze na VŠTE České Budějovice s přijetím u rektora nebo návštěva rekonstruované budovy magistrátu města České Budějovice spojená s pracovním obědem s primátorem.

Letos čeští inženýři seznámili rakouské kolegy zejména s probíhající rekodifikací stavebního práva, jejímž cílem je jedna žádost na stavební úřad, jeden stavební úřad, jedno povolení.

Rakouská strana informovala o zapojení členů ZT: (DI Thürriedl) do činnosti ECEC s důrazem na důležitost jednoty jednotlivých komor v rámci EU jako garantů zajištění kvality duševní práce v návaznosti na odbornost a nezávislost jednotlivých profesí, a o existenci karty FEANI, sdružující informace o odbornosti a kvalifikaci vlastníka – stavebního inženýra.

Společné jednání se zástupci samosprávy

V odpolední části se konalo jednání na krajském úřadě. Po úvodním slově ředitele JUDr. M. Kučery byly představeny projekty Modernizace komunikace Zadní Zvonková – Schöneben, Výstavba D3 České Budějovice – státní hranice, Železniční doprava Gmünd – Veselí, Summerau – České Budějovice. Na závěr se uskutečnila exkurze na probíhající výstavbu letiště České Budějovice.

Jednání na krajském úřadě bylo vysoce hodnoceno nejen rakouskými kolegy, ale i ze strany krajského úřadu. Jako důkaz slouží dopis ředitele krajského úřadu, který zveřejňujeme v plném znění:

Vážený pane předsedo, jsem rád, že se setkání na krajském úřadě jak rakouské, tak i české komoře líbilo. Stejně tomu bylo i na straně zdejšího krajského úřadu. Společně jsme konstatovali, že vzájemná spolupráce všech tří zúčastněných složek je předmětem veřejného a stavovsko-odborného profesního zájmu, v tomto složení dokonce v mezinárodním pojetí. Na ČKAIT krajský úřad oceňuje jeho odbornost, profesionalitu a vstřícnost. Jsem rád za vzájemné vztahy spolupráce, které mezi oběma organizacemi jsou. Je to i Vaše velká osobní zásluha. Zaměstnancům krajského úřadu, kteří se na úspěšném průběhu odpoledne podíleli, jsem poděkoval. Paní Douchové, paní Lilákové, panu Študlarovi i panu Klásovi. Touto cestou chci poděkovat i Vám. JUDr. Milan Kučera, Ph.D.