Stavba Moravskoslezského kraje 2018

GRAND PRIX, nejvyšší ocenění 13. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2018, získalo Vodní dílo Šance. 
Stavebník: Povodí Odra, projektová dokumentace: AQUATIS, a.s., dodavatel: OHL ŽS, a.s. (foto: OHL ŽS, a.s.)
GRAND PRIX, nejvyšší ocenění 13. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2018, získalo Vodní dílo Šance. 
Stavebník: Povodí Odra, projektová dokumentace: AQUATIS, a.s., dodavatel: OHL ŽS, a.s. (foto: OHL ŽS, a.s.)

Nejvyšší ocenění mezi 51 soutěžními stavbami získala rekonstrukce vodního díla Šance, které nyní umí utlumit povodeň desetkrát větší, než byla ta v roce 1997. Ocenění si odneslo dalších deset staveb.

Slavnostní vyhlášení výsledků 13. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2018 proběhlo ve čtvrtek 13. června 2019 v industriálních prostorách Kompresorovny areálu Landek Park. Slavnostního galavečera se zúčastnilo přes 250 významných osobností a hostů, kteří mohli sledovat udílení 26 cen nejen v šesti základních, ale také v dalších speciálních kategoriích. Cena hejtmana Moravskoslezského kraje, 2 zvláštní ceny poroty – cena za záchranu historické památky a revitalizaci veřejného prostranství svépomocnou aktivitou občanů. Nechybělo také nejvyšší ocenění Grand Prix, které získává nejlepší stavba z výherců hlavních cen. Dále se udělovala cena laické veřejnosti, osobnost stavebnictví včetně ceny děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ta je udělována studentům magisterského a doktorského studia za úspěšné studium a absolventské práce. Novinkou letošního 13. ročníku bylo vyhlášení nové kategorie Stavby realizované mimo území Moravskoslezského kraje.

Práce odborné poroty

V letošním roce se přihlásilo celkem 51 staveb, a to do kategorií Stavby občanské vybavenosti – novostavby (7), Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce (12), Stavby občanské vybavenosti – veřejná prostranství (7), Bytové domy (6), Rodinné domy (5), Průmyslové stavby (6), Stavby dopravní inženýrské a vodohospodářské (7), Stavby realizované mimo území Moravskoslezského kraje (1). Stavby v jednotlivých kolech posuzovala 11členná odborná porota složená ze zástupců vypisovatelů – Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, ČKAIT, Obce architektů a Moravskoslezského kraje. Prohlídky přihlášených staveb byly realizovány v polovině května a porota ujela bezmála 920 km v rámci všech okresů celého Moravskoslezského kraje. Při posuzování porotci sledovali celkový stavebně architektonický výraz a zakomponování stavby do okolního prostředí, kvalitu a jakost stavebních prací, vhodnost použitých stavebních materiálů a výrobků, plnění funkčních požadavků, koncepční řešení stavby a uživatelské hledisko a v neposlední řadě také zvláštní přednosti stavby, jako např. originalita konstrukčního řešení, energetická úspornost, ekologické hledisko apod.

Cenu GRAND PRIX získalo vodní dílo Šance

Nejvyšší ocenění 13. ročníku soutěže získala stavba Vodní dílo Šance – Převedení extrémních povodní. Jednalo se o rozsáhlou rekonstrukci stávajícího vodního díla, které poprvé od svého dokončení v roce 1969 prošlo celkovou rekonstrukcí, která zajistí bezpečný a spolehlivý provoz s provedením technických opatření. Jako podstatné bylo vybudování nového přelivu, skluzu a vývaru, které umožní převést profilem přehrady i extrémní povodeň s dobou opakování 10 000 let (přehrada je po rekonstrukci schopna utlumit až desetkrát větší povodeň, než byla v roce 1997). Bezpečnost přehrady za mezních situací se také posílila navýšením a úpravou koruny hráze včetně nového vlnolamu. Velmi užitečné a efektivní bylo spojení prací na hrázi se zvýšením stability sesuvu Řečica nacházejícího se nad nádrží. Přísypem hráze z materiálu z horní části sesuvu se zvýšila stabilita hráze, a tímto odlehčením horní části sesuvu se zároveň zlepšila stabilita sesuvu samotného. Modernizací prošla také měřicí zařízení, sledující stav hráze a sesuvu, včetně systému jejich přenosu a vyhodnocení. Zpracovatelem projektové dokumentace byla společnost AQUATIS a.s., stavebníkem OHL ŽS, a.s. a investorem Povodí Odry, státní podnik.

 

Vítěz kategorie Rodinné domy – Rekonstrukce a přístavba objektu pro bydlení č. p. 509, Vrchpolí, Zbyslavice (foto: Projektstudio EUCZ, s.r.o., Ostrava-Poruba)

Hlavní ceny Stavby Moravskoslezského kraje 2018

I. kategorie – Stavby občanské vybavenosti

  • novostavby: Novostavba víceúčelového informačního a kulturního centra Píšť
  • rekonstrukce: Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č. p. 243 v Kopřivnici
  • veřejná prostranství: Veřejné prostranství Dobratice

II. kategorie – Bytové domy: Obytný soubor Slezská Ostrava – Rezidence Františkov

III. kategorie – Rodinné domy: Rekonstrukce a přístavba objektu pro bydlení č. p. 509, Vrchpolí, Zbyslavice

IV. kategorie – Průmyslové stavby: CarTec Group – BMW Premium Selection a BMW Motorrad – Dolní oblast Vítkovic

V. kategorie – Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské: VD Šance – Převedení extrémních povodní, stavba č. 5654, Ostravice 

VI. kategorie – Stavby realizované mimo území Moravskoslezského kraje: Rezidence SKY Barrandov, Bytový dům Barrandov – Devonská, Praha 5

Další ocenění

  • Cena hejtmana: Stavební úpravy objektu Knurrův dům, Fulnek
  • Zvláštní cena poroty za záchranu historické památky: Rekonstrukce nádraží Slezské Rudoltice 
  • Zvláštní cena poroty za revitalizaci veřejného prostranství svépomocnou aktivitou občanů:
    Lesní park Hrabovjanka, Ostrava-Hrabová

Více informací na www.stavbamsk.cz