Z dopravní konference Pardubice 2020

Ministr Havlíček na dopravní konferenci v Pardubicích přítomné ubezpečil, že do dopravní infrastruktury jsou plánovány rekordní zdroje financí. (foto: archiv)
Ministr Havlíček na dopravní konferenci v Pardubicích přítomné ubezpečil, že do dopravní infrastruktury jsou plánovány rekordní zdroje financí. (foto: archiv)

Tak jako každý rok patří září v Pardubicích a v Pardubickém kraji dopravní konferenci. Letos již IX. ročník se konal 10. září 2020 v kongresovém centru Palác Pardubice.

Na letošní dopravní konferenci i přes korona situaci přijali pozvání všechny důležité osobnosti v čele s ministrem dopravy a průmyslu a obchodu. Vzhledem k tomu, že doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, byl v době konání konference v karanténě, byl jeho projev do sálu vysílán pomocí videokonference. Ministr Havlíček ve svém vystoupení přítomné ubezpečil, že do dopravní infrastruktury jsou plánovány rekordní zdroje financí, pro rok 2020 je to 124 mld. Kč a pro rok 2021 to bude 129 mld. Kč. Dále nastínil priority ministerstva dopravy, které spočívají v přijetí novely zákona 416/2009 Sb., která umožní rychlejší přípravu a výstavbu určené dopravní a technické infrastruktury. Dále je kladen důraz na přípravu vysokorychlostních tratí, zvýšení bezpečnosti na železnici a dotažení přípravy vodní cesty Přelouč.

 Z vystoupení přednášejících:

Michal Kortyš – senátor a náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu – nás seznámil s nejdůležitějšími infrastrukturními investicemi v Pardubickém kraji. Z těchto bych chtěl vybrat problematiku rušení železničních přejezdů, vysokorychlostní vážení a výstavbu přivaděčů k dálnici D35.

Ing. Martin Kolovratník – poslanec a místopředseda hospodářského výboru PSP ČR – informoval o novelizaci zákona 266/1994 Sb. o drahách a pozval přítomné na online železniční konferenci v Pardubicích.

Ing. Zbyněk Hořelica – ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) – představil rozpočet a jeho čerpání v roce 2020 a přidal klíčové informace o rozpočtu SFDI pro rok 2021. Celkem bude rozpočet ve výši 128,7 mld. Kč, z toho národní zdroje tvoří 91,7 mld. Kč, zdroje z EU 22 mld. Kč a z RRD celkem 15. mld. Kč. Na investice by mělo jít v roce 2021 celkem 83 mld. Kč.

Ing. Radek Mátl – generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) – informoval o rozestavěnosti dálniční sítě. Dokončeno letos bude 21 km dálnic, v příštím roce to bude 47 km dálnic. Také potvrdil dokončení modernizace dálnice D1 na 10/2021. Dále zmínil, že se ŘSD do hodnocení nabídek v rámci veřejných zakázek snaží dostat délku realizace, a to s váhou 30 % v celkovém hodnocení.

Bc. Jiří Svoboda, MBA – generální ředitel Správy železnic – představil stěžejní investici v našem kraji, a to modernizaci železničního uzlu Pardubice hl. n. Investice byla zahájena 1. září 2020 a měla by být ukončena v roce 2024 s celkovými náklady cca 6,4 mld. Kč.

Ing. Miroslav Němec – ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje – představil související stavby s dopravním uzlem Pardubice na území kraje a města. V tomto projektu jsou zastoupeny všechny módy dopravy vodní, železniční, silniční i letecké. Dále v prezentaci představil stav a náklady na plánované přivaděče k dálnici D35.

Ing. Lubomír Fojtů – ředitel Ředitelství vodních cest ČR – prezentoval problémy při přípravě splavnění Labe u Přelouče. Tato stavba je důležitá pro splavnění Labe až do Pardubic. V tuto chvíli je připravena dokumentace EIA a je nutné nové posouzení. Tento proces by měl být dokončen v roce 2022. Poté by mohly být zahájeny práce na projektové dokumentaci pro společné řízení, tj. v roce 2024.