Setkání s rakouskými inženýry

Účastníci pracovního jednání ČKAIT s rakouskými kolegy v Linci 7. července 2020 (foto: ZT:)
Účastníci pracovního jednání ČKAIT s rakouskými kolegy v Linci 7. července 2020 (foto: ZT:)

Pravidelné pracovní jednání mezi zástupci Kammer der ZiviltechnikerInnen | ArchitektInnen und IngenieurInnen Oberösterreich und Salzburg (dále ZT:) a zástupci oblastní kanceláře ČKAIT České Budějovice se tentokrát konalo 7. července 2020 v Linci.

Obvyklý jarní termín byl zpožděný z důvodu koronavirové krize, a i pro toto jednání bylo nutné dodržet protivirová opatření v Rakousku (dezinfekce, roušky, odstupy).

Za ZT: se jednání zúčastnili: prezident DI Rudolf Wernly, ředitel kanceláře Mag. R. Leitner, DI C. Stäger a DI T. Forsthuber.

ČKAIT zastupovali: předseda oblasti České Budějovice Ing. ­František Hladík a členové oblasti Ing. M. Borovka, Ing. T. Otepka a Ing. K. Kocina, který zastupoval rovněž i oblastní pobočku ČSSI.

Rakouská strana diskutovala zejména tyto aktuální otázky:

  • změny statutu inženýrských kanceláří v návaznosti na nutné počty zástupců s autorizací,
  • problematiku dalšího vzdělávání autorizovaných osob s ohledem na velký rozsah oborů sdružených v ZT: v rámci výkonu civilních zaměstnání, stanovení buď minimálního počtu hodin, nebo absolvovaných tematických celků,
  • mediální prezentování činnosti ZT: a jejich členů. V současné době rakouští kolegové vydávají informační časopis INGenial, který se inspiroval z časopisů a informačních materiálů vydávaných ČKAIT.

 Čeští zástupci rakouské kolegy informovali o:

  • posunu shromáždění delegátů a voleb orgánů Komory z důvodu koronavirové krize,
  • přípravě soutěžní přehlídky PRESTA 2018–2020 (Prestižní stavba jižních Čech),
  • rekodifikaci stavebního práva v tezích tak, jak je připravována (jedna žádost / jeden úřad / jeden rok).

Byly předány naše odborné časopisy Z+i ČKAIT, Inženýrská komora 2020 a Stavebnictví.

Ve vztahu na PRESTA 2018–2020 bylo s rakouskou stranou odsouhlaseno opětovné pořádání putovní výstavy v sídle ZT: v Linci.

Diskuse ke všem tématům pokračovala i při pracovním obědě, kde jsme prezentovali vše, co ČKAIT v oblasti celoživotního vzdělávání pro členy dělá a připravuje (odborné časopisy, semináře, webináře, publikace a hlavně PROFESIS, odborné exkurze).

Výstavba nového mostu přes Dunaj v rakouském Linci (foto: ZT:)

Exkurze na stavbu nového dopravního mostu v Linci

Na odpoledne připravili zástupci ZT: odbornou exkurzi na probíhající stavbu nového mostu „Neue Donaubrücke Linz“ nahrazující starý demolovaný železný most. Jedná se o tříobloukový ocelový most se dvěma hlavními nosníky v každém poli a s oboustrannými chodníky. Délka cca 400 m, maximální šířka 33,7 m, šířka vozovky a tramvajových linek cca 18 m. Pro staveniště a montáž je vyhrazen pravý břeh Dunaje s tím, že říční části mostu budou na již vybudované betonové pilíře osazovány z vody pomocí pontonů. Na webových stránkách města Linec je možné sledovat průběh stavby.

VÝZVA

Oblastní kancelář České Budějovice vyzývá zájemce o exkurzi na stavbu nového mostu přes Dunaj v Linci, aby se přihlásili. Předpokládaný termín je jaro 2021 a počet účastníků je třeba projednat se zástupci ZT: a vedením stavby.

Oblast České Budějovice ČKAIT připravuje

  • 5. 11. 2020 Projektování dřevostaveb od A do Z
  • 19. 11. 2020 Výroba stlačeného vzduchu jako součást technického zařízení budov
  • 26.–27. 11. 2020 Defekty budov 2020
  • 10. 12. 2020 Adventní setkání