RNDr. Martin Holý

  • Jak MŽP aktuálně usiluje o sjednocení výkladu geologické práce

    Ve věstníku Ministerstva životního prostředí (MŽP) 7/2020 bylo zveřejněno sdělení odboru geologie a odboru legislativního MŽP k ustanovení § 3 odst. 1 až 3 geologického zákona. Cílem je sjednotit termín „geologické práce“ a odstranit nejasnosti „vyjádření osoby s odbornou způsobilostí“.