Úvodník říjen 2020

Jsem pod časovým tlakem napsat úvodník. Vzhledem k tomu, že je poslední, dovolím si trochu se ohlédnout za dvanácti lety, kdy jsem stál v čele Komory. Především musím poděkovat všem, kteří mi pomáhali. Nebylo toho málo k řešení. Zároveň je pravdou, že delegáti rozhodli zbavit mě nejtěžšího období, tj. prací okolo nového stavebního zákona. Jsem zvědavý, zda ti, co se v poslední době tolik snaží o změnu práce Komory, budou tak aktivní i v následujícím čase. Doufám, že svým přístupem pomohou novému předsedovi.

Jsem rád, že představenstvo na svém prvním jednání zvolilo do čela Komory Ing. ­Roberta Špalka. Je to zkušený autorizovaný inženýr, vždy byl v představenstvu aktivní. Stejně tak jsem rád, že kolegové prof. Materna, Ing. Mráz a Ing. Hladík se nechali přesvědčit, aby pokračovali ve své dobré činnosti. Pánové, držím vám palce.

Doufám, že noví členové představenstva se vehementně zaslouží o přestavbu našeho domu. Václave Machu, byl to dobrý čin, myslím jeho koupi.

A nesmím zapomenout na poděkování pracovníkům naší kanceláře v čele s Radkem Hnízdilem, bez nichž bych neměl šanci vykonat mnoho činností včetně stálé výše členského příspěvku. Děkuji.

Před napsáním tohoto úvodníku jsem se ohlédl a v archivu prolistoval některé z oněch více než padesáti úvodníků. Sám jsem byl překvapen. Je to možné? Je! První z roku 2008 byly jak technické zprávy, konstatační, poslední již uvolněné. A dokonce i já osobně mohu být již osobně otevřenější, což jsem koneckonců v předvečer shromáždění delegátů dokázal.

Komora má více než třicet tisíc členů. To je ohromná síla; snaha o větší informovanost ve veřejných prostředcích musí pokračovat. Myslím, že změněné webové stránky, snaha o jejich lepší vzhled, jsou toho dokladem. Nadále je nutné pokračovat v prohlubování spolupráce s ministerstvy, školami, fakultami. Možná by se mohla obnovit větší spolupráce s dodavatelskými firmami. Děkuji Renatě Zdařilové za její velmi aktivní účast v soutěži Stavba roku. Na oblastech se v této soutěži pokračuje a pochopitelně je nutné ocenit práci našich autorizovaných osob Cenou Inženýrské komory.

Trochu kulhá spolupráce se zahraničím, v současné době je to ještě obtížnější. Spolupráci s Českou komorou architektů bude nutné zintenzivnit, zejména v době příprav prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, které jsou podstatné pro naši práci, mám na mysli např. obsah dokumentace. Ne že bych za padesát let neznal pohled architekta na spolupráci s inženýrem. Tlak na „zjednodušení“ dokumentace při zachování současného cenového poměru – studie vs. prováděcí dokumentace – není možný, nedejme se. Jasně, ceny jsou dohodou, ale je potřeba stavebníkům formou osvěty vysvětlit, kolik toho musí inženýr provést, aby stavba byla dobře provedena.

Již několikráte jsem se přesvědčil, že není dobře věřit veřejným sdělovacím prostředkům. Minule jsem se zmínil o požáru domu v Bohumíně a musím poděkovat jednomu z našich členů za doplnění informace – vyzývám jej, aby do Z+i ČKAIT napsal své poznatky, abychom měli úplný pohled na celé neštěstí. Okolnosti okolo koronaviru jsou rovněž hodně přetvářeny politiky, možná, že je blízko pravdě názor jednoho světového ekonoma, který prohlásil, že ekonomika je přehřátá a bylo nutno vyvolat krizi. Jestli by to byla pravda, tak by bohužel dopadli špatně zase ti chudší, zazobanci by si ještě více přilepšili. Kloním se spíše k názorům profesorů Pirka a Zimy, že jsme měli čínskou chřipkou projít. Mám dojem, že tato vláda v čele s premiérem si neví rady a straší nás více, než je třeba. Je nutné vrátit stát do normálního života a nevytvářet atmosféru strachu.

Závěrem ještě jednou přeji Komoře, ať je nadále v dobré kondici, ať pomáhá nám autorizovaným členům, abychom se na ni mohli vždy obrátit o pomoc a radu.

Ing. Pavel Křeček
čestný předseda ČKAIT

 

Tímto světem projdu jenom jednou. Proto každé dobro a laskavost, kterou mohu prokázat kterékoliv lidské bytosti nebo němé tváři, nechť vykonám nyní a nechť je neodkládám. Neboť nepůjdu znovu touto cestou.

John Galsworthy

 


Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT v letech 2011–2020, byl 24. září 2020 zvolen Představenstvem ČKAIT druhým čestným předsedou. Prvním čestným předsedou ČKAIT je Ing. Václav Mach, který byl ve výkonné funkci v letech 1994–2011.