Výsledky osmého ročníku Stavba roku 2018 Olomouckého kraje

Národní sportovní centrum Prostějov (foto: Michael Tesař, NSC Prostějov)
Národní sportovní centrum Prostějov (foto: Michael Tesař, NSC Prostějov)

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo 25. března 2019 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci za účasti členů poroty a zástupců kraje včetně hejtmana. Do soutěže se přihlásilo celkem 42 staveb, ale dvě byly z důvodu nesplněných podmínek soutěže vyřazeny z dalšího posuzování. Ceny a čestná uznání si odneslo patnáct staveb.

Dvoukolové hodnocení nabídek probíhalo v měsíci únoru a březnu tohoto roku. Záměrem soutěže je vybrat a ocenit kvalitní nové stavby nebo rekonstrukce, které v Olomouckém kraji vznikly v letech 2017 až 2018. Snahou organizátorů je pak seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavitelství, architekturou a projektováním v Olomouckém kraji a podpořit tak zajímavé stavby, které pak dlouhá léta ovlivňují a kultivují nejen své okolí, ale i nás všechny, kteří je využíváme.

Hodnoticí porota byla složena z deseti odborníků, kteří byli jmenováni vyhlašovatelem a zaštiťujícími institucemi. V hodnoticí porotě byli zástupci kraje, ČKAIT, ČSSI, SPS a v neposlední řadě architekti. Porota udělila pět titulů a devět čestných uznání. Na návrh poroty pak ještě udělil hejtman Ladislav Okleštěk čestné uznání za velmi zdařilou renovaci menšího soukromého objektu, který sice ve srovnání s ostatními posuzovanými objekty nedosáhl na nejvyšší stupínky, ale je příkladem velmi zdařilé a citlivé renovace, která by mohla a měla být pozitivním příkladem pro řadu podobných vlastníků. Ti velmi často, byť v dobrém úmyslu, svůj dům opraví nebo zrekonstruují, ale dopustí se celé řady zbytečných chyb. Takovými úpravami naše města a vesnice sice získávají nový kabát, ale vytrácí se z nich původní kouzlo a úcta k práci našich předků.

Při studiu podkladů a osobních prohlídkách staveb, které postoupí do druhého kola soutěže, se sleduje nejenom kvalita stavebních prací, ale i řada dalších kritérií. Mezi ně patří např. architektonické vyznění stavby včetně prostorového a funkčního řešení, délka realizace, konstrukční řešení a spokojenost uživatelů. Dalo by se říci, že dnes je již samozřejmostí vysoká kvalita prací všech přihlašovaných staveb, ale právě při porovnávání velmi dobrých děl jsou patrné rozdíly mezi jednotlivými realizačními firmami. Ač to na první pohled není zcela zjevné, dá se z řady drobností a jednotlivostí vyčíst zejména osobní nasazení a profesionalita nejen stavbyvedoucích, ale i jednotlivých řemeslníků, kteří pak celku udělují ten pravý punc originality.

Pro další ročník soutěže pak bude zapotřebí drobně modifikovat pravidla soutěže z důvodu úpravy legislativy a zvážit rozdělení kategorie Rekonstrukce a obnova, jelikož se zde potkávají velmi rozdílné stavby, a to jak z pohledu finančních objemů, tak i přístupu k rekonstrukci.

Na jarní stavební výstavě Stavotech v Olomouci byly vystaveny panely všech 40 přihlášených staveb, které poputují na výstavu i do dalších měst. Je to podle nás ideální příležitost, jak podpořit dobré stavby a ukázat zejména široké veřejnosti, jak se dá v současné době kvalitně stavět i renovovat.

1. Stavby určené k bydlení a rekreaci

Stavba roku – Rezidence U parku, Olomouc

Autoři: Ing. arch. Jaroslav Štěpán, Ing. Jiří Zatloukal, ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.
Investor: REZIDENCE U PARKU s.r.o.
Zhotovitel: IMOS Brno a.s.

Rezidence U parku, Olomouc (foto: OMNIS Olomouc, a.s.)

Čestné uznání – Rodinný dům ve svahu, Šternberk

Autoři: Ing. arch. Pavel Martinka, Ondřej Spousta, masparti s.r.o.
Investor: Kuncovi
Zhotovitel: Stavební firma Vymětal s.r.o. a další

Čestné uznání – Rezidenční park Švýcarská – druhá a třetí etapa, Olomouc

Autoři: Ing. arch. R. Štefka, D. Benda, V. Filipová, R. Volnohradský, E. Procházková, A2 ARCHITEKTI s.r.o.
Investor: Eg projekt Smetanovy sady, s.r.o.
Zhotovitel: EUROGEMA CZ, a.s.

 

2. Stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor

Stavba roku – Národní sportovní centrum Prostějov

Autor: Ing. Miroslav Pospíšil, atelier-r, s.r.o.
Investor: Prostějov olympijský z. s.Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Národní sportovní centrum Prostějov

Čestné uznání – Fakultní nemocnice Olomouc – novostavba II. interní kliniky a geriatrie

Autoři: Ing. arch. Adam Rujbr, Aleš Chlad, Ing. Michal Surka, Adam Rujbr Architects s.r.o.
Investor: Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Čestné uznání – Fakultní nemocnice Olomouc – novostavba II. interní kliniky a geriatrie (foto: Kamil Saliba)

Čestné uznání – Sportovní hala v Lipníku nad Bečvou

Autoři: Ing. František Babica, Ing. arch. Jaroslav Štěpán, Ing. Petr Zachrdle
Investor: Město Lipník nad Bečvou
Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

 

3. Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské

Stavba roku – Rekonstrukce silnice I/44, Červenohorské sedlo – jih

Autoři: Ing. František Vlach, VIAPONT, s.r.o.
Investor: ŘSD ČR
Zhotovitel: Metrostav, a.s., KARETA s.r.o.

Čestné uznání – Ul. 1. máje – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí, Olomouc

Autoři: HBH Projekt spol. s r.o.
Investor: Statutární město Olomouc
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Čestné uznání – Rekonstrukce vozovky III/4436, Tovéř – Dolany

Autor: Ing. Petr Doležel, DS+GEO projekt Olomouc
Investor: Olomoucký kraj a obec Dolany
Zhotovitel: SKANSKA a.s.

4. Stavby technologické a pro průmysl a zemědělství

Stavba roku – Administrativní budova Miele, Uničov

Autoři: Ing. arch. R. Štefka, D. Benda, V. Filipová, A2 ARCHITEKTI s.r.o.
Investor: Miele technika s.r.o.
Zhotovitel: IP systém a.s.

Čestné uznání – Depozitář Vědecké knihovny v Olomouci

Autoři: Ing. arch. Jan Polách, Ing. Robert Bravenec, Atelier Polách & Bravenec s.r.o.
Investor: Olomoucký kraj
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

 

5. Rekonstrukce a obnova

Stavba roku – Rekonstrukce měšťanského domu, Hrnčířská 14, Olomouc

Autor: Ing. arch. Zuzana Sceranková, Ing. arch. Jan Polách, Ing. Robert Bravenec, Ing. arch. Matúš Sceranka, Atelier Polách & Bravenec s.r.o.
Investor: Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi
Zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o.

Rekonstrukce měšťanského domu, Hrnčířská 14, Olomouc (foto: OMNIS Olomouc, a.s.)

Čestné uznání – Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Autoři: Ateliér A, COOP ARCH, AMTB s.r.o., Atelier RAW s.r.o., Collab Studio
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci
Zhotovitel: Metrostav, a.s.

Čestné uznání – Obnova palmového skleníku – oranžérie, Olomouc

Autor: Ing. arch. Michal Sborwitz, SBORWITZ ARCHITEKTI
Investor: Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
Zhotovitel: Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Oranžerie

Čestné uznání hejtmana – Bývalá usedlost v Ústíně

Autor: obnova podle původních dokumentů a fotografií
Investor: Hrbáčkovi
Zhotovitel: Jiří Řezníček, René Tikal, Střechy Petrskovský, Svitas Art Design, Hrbáčkovi

Čestné uznání hejtmana – Bývalá usedlost v Ústíně (foto: OMNIS Olomouc, a.s.)

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.