Konference Inženýrské problémy obnovy památek

Mezinárodní konference se koná 21.–22. 6. 2019 v klášteře Teplá na Karlovarsku - v obnoveném areálu premonstrátského opatství . Pořadatelem je již tradičně ČKAIT.

Přednášející seznámí účastníky se svými zkušenostmi s obnovou historických měst, klášterů či podzemí v Polsku. Budou také hovořit o technických podmínkách modernizace staveb i diskutabilních rekonstrukcích některých hradů.

Odborníci ze Slovenska se budou zabývat opevněním barokního zámku v Holíči, problematickým zásahům do nosných konstrukcí při obnově památek nebo významu předprojektové přípravy a dokumentace u torzálně zachovalých staveb. Zaměří se také na tvorbu a proces vzniku digitálních modelů nebo na novodobé metody hydroizolace památkových objektů.

Druhý den budou hosté z Německa hovořit mimo jiné o rekonstrukcích sakrálních památek, nedostatcích v konstrukci mansardového krovu či statických aspektech další zámecké rekonstrukce.

Z českých památek budou prezentovány dvě příkladné rekonstrukce – obnova kláštera premonstrátů v Teplé a ojedinělá záchrana krovu bývalé výrobní haly Horák a Hlava v Libni. V závěru prvního dne se zájemci vydají na exkurzi po obnovené části tepelského kláštera, kde sídlí Hroznatova akademie. Následující den si pak projdou samotný tepelský chrám, knihovnu a klášterní muzeum. Na samotný závěr setkání je pro účastníky připraven koncert vážné hudby. Pozvánky na konferenci budou zveřejněny na webových stránkách ČKAIT.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.