Novinky Profesis

Aktualizované a nové příspěvky v systému Profesis, které byly doplněny do konce dubna 2019.

Novinky

 • Portál koncepce BIM (Metodiky, směrnice,… – MPO)

 • BIM příručka pro investory (R2-1)

 • Technické požadavky na stavby a normové hodnoty (A 3.11.1)

 • Věstník ÚNMZ (Časopisy)

 • Stavební obzor 2018-2, 2018-3, 2018-4 (Časopisy)

 • Daně – změny a informace pro rok 2018 a 2019 (webinář)

 • Hodnocení existujících betonových a zděných konstrukcí (webinář + prezentace)

 • Stavby elektronických komunikací a nové právní předpisy (Studijní materiály)

 • Stavební závady a možnosti jejich řešení (Studijní materiály)

Aktualizace

 • Udržování, změny a obnova dokončených staveb v právních předpisech ČR a EU a v dalších dokumentech – Výklad pojmů (MP 0 příloha 7.2)

 • Metodika odborných posudků na zařízení silnoproudé elektrotechniky (MP 1.6.10)

 • Územní plánování v městském inženýrství (MP 1.8.2)

 • Srážkové vody a urbanizace krajiny (TP 1.20.1)

 • Lešení (TP 3.7)

 • Standardy služeb inženýrů a architektů (A 4.1)

Právní předpisy

Právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, uvedené v systému PROFESIS, jsou aktualizovány ve 14denních intervalech.

Přístup do systému

Systém PROFESIS.cz je pro členy ČKAIT zdarma. UŽIVATELSKÉ JMÉNO je členské číslo (všech 7 znaků), o HESLO je možné požádat e-mailem na profesis@ckait.cz.

Program PROFESIS

Instalační soubor k Programu je uložen v účtu uživatele v on-line verzi systému (na www.profesis.cz) spolu s licenčním klíčem uživatele a návodem k instalaci a registraci. Pomůcky a právní předpisy v Programu PROFESIS lze v průběhu roku aktualizovat.

 

Ing. Dominika Hejduková

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT

 

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.