Názor účastníka na průběh jednání Shromáždění delegátů ČKAIT

30. března 2019 se delegáti Shromáždění delegátů ČKAIT sešli ke svému překvapení v kině Dlabačov, ne aby se podívali na promítaný film, ale aby se zúčastnili zasedání nejvyššího orgánu Komory.

Prostředí stísněné, sedadla nalepená na sobě, neumožňující účastníkům psát si poznámky, rušivé odchody sedících uprostřed řad za fyziologickými potřebami. Neviním pořadatele za vzniklé poměry, chyba nastala pravděpodobně na straně hotelu, že namísto objednaného přednáškového sálu jsme se nakonec sešli v kině. Bohužel ale zvolené místo předurčilo průběh jednání, a tak trochu charakterizovalo prestiž, důležitost a známost Komory ve společenském prostředí.

„Horší jednání nepamatuji a absolvoval jsem všechna od začátku“, sdělil mi jeden kolega. V mnohém jsem mu dal za pravdu – některé zbytečné projevy hostů, ruční sčítání hlasů, absurdní argumentace hájící zákaz zdvojování funkcí, opakované usnesení k dostavbě budovy Komory, absence poloviny osob, kterým bylo udělováno čestné členství, snaha oblasti Praha prosadit do usnesení shromáždění delegátů věci ze svého usnesení z valné hromady, a nakonec prodloužení programu jednání o 55 minut – vše bez přestávky.

Na dvou věcech se jednání zadrhlo – na změnách řádů (zejména organizačního) a na usnesení valné hromady oblasti Praha o úkolování představenstva. Pochopil jsem, kde je zárodek zákazu zdvojování funkcí – autorizační rada rozhodla, že zkušební komisař nemůže být členem výboru oblasti. Proč, to mi není jasné a dodneška pátrám po možnosti konfliktu zájmů a podjatosti, ale nenacházím. Osoba postižená tímto rozhodnutím napsala představenstvu a na konci celého kolotoče byl zákaz zdvojování funkcí mezi orgány Komory s výjimkou představenstva. Logický důvod pro zákaz nacházím pouze mezi členy dozorčího orgánu (tj. dozorčí rady a dozorčí komise) a ostatními orgány, v dalších případech si myslím, že požadujeme mezi sebou mnohem více, než žádají zákony, vyhlášky nebo nařízení z Bruselu. Zákaz zdvojování funkcí dopadl na obsazení některých výborů oblastí, kde se musí řádně zvolení členové rozhodnout, ve které funkci chtějí pokračovat dál. Zmiňuji se podrobněji o zákazu zdvojování funkcí proto, že v oblasti Hradec Králové není zájem členů o funkci v orgánech Komory. Prostřednictvím Zpravodaje jsme oslovili skoro 2000 našich členů, zda mají zájem o práci ve výboru oblasti, ale odezva žádná. Oslovili jsme deset členů, kteří přišli na kontrolu deníku autorizované osoby – autorizované inženýry, techniky, stavitele, muže, ženy – nikdo z nich nechtěl působit ve výboru oblasti ani v jiných orgánech Komory. Ale pro delegáty shromáždění delegátů je to jednoduché – vy si neumíte najít mezi dvěma tisíci členy několik, kteří budou ochotni věnovat část svého času ostatním kolegům? Musím se přiznat, že neumíme a je možné, že se v příštích volbách do výboru oblasti dostaneme do funkcionářské nouze.

Pochopení ze strany vedení Komory nenašel zejména požadavek oblasti Praha na to, aby představenstvo připravilo strategický plán ČKAIT na roky 2020–2023. Odpor vedení Komory vyústil až do osobní roviny mezi dvěma členy představenstva a do požadavku, aby si strategický plán zpracovala oblast Praha, když si to vymyslela. Kdo jiný by ale měl připravit výhled práce v Komoře na další období než představenstvo? Naštěstí úkol pro představenstvo hlasováním delegátů prošel.

A celkové hodnocení více jak pětihodinového představení v kině Dlabačov v hotelu Pyramida? 30 % díky příspěvku poslance Parlamentu ČR a starosty Líbeznic Mgr. Martina Kupky o digitalizaci státní správy.


K místu konání SD: Kancelář ČKAIT měla již v květnu 2018 podepsanou smlouvu na konání SD v termínu 30. 3. 2019 v hlavním jednacím sále v hotelu Pyramida. Tato informace byla uveřejněna v Z+i č. 1/2019 a také sdělena účastníkům valných hromad oblastí, a tedy zvoleným delegátům v lednu 2019. Hotel bohužel zjistil duplicitu ve svém rezervačním systému počátkem února, dva měsíce před konáním SD. Vzhledem k tomu, že nabídl alternativní prostor kina Dlabačov, bylo rozhodnuto, že nebude měněn již vyhlášený termín a místo konání SD. Delegátům to bylo vysvětleno a mnohým se tento „náhradní“ prostor naopak líbil.

Výzva k diskusi: Dovolujeme si vyzvat členy ČKAIT, aby se zapojili do diskuse a poslali svůj názor na aktuální témata projednávaná na shromáždění delegátů (SD). V příštím čísle budou uveřejněny písemné diskusní příspěvky ze SD, a to včetně komentářů či vysvětlení orgánů ČKAIT.

Ing. Radim Loukota, předseda redakční rady Z+i ČKAIT

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.