Navrhování základových a pažicích konstrukcí

Publikace Navrhování základových a pažicích konstrukcí rozšiřuje v roce 2012 vydanou a již rozebranou publikaci stejného názvu.

Autor: Jan Masopust
Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Praha, 2018
Formát B5, brožovaná, 368 stran

Publikace Navrhování základových a pažicích konstrukcí rozšiřuje v roce 2012 vydanou a již rozebranou publikaci stejného názvu. Ta reagovala na vydání normy ČSN EN 1997-1, Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecné zásady, jenž se od roku 2010 stala v České republice jedinou platnou normou pro navrhování geotechnických konstrukcí.

Nové vydání publikace se skládá ze tří částí. První část, týkající se základových konstrukcí, je dále rozdělena do čtyř podkapitol: geotechnický průzkum, navrhování základových konstrukcí, plošné základy a hlubinné základy. Druhá část zabývající se pažicími konstrukcemi stavebních jam a je rozdělena do šesti podkapitol, kterými jsou: stavební jámy, kotvení stavební konstrukce, navrhování pažených stavebních jam, opěrné zdi, zásady odvodňování stavebních jam a monitoring pažicích konstrukcí. Třetí, poslední část pojednává o významnějších metodách zlepšování vlastností základové půdy. Pro každou z geotechnických konstrukcí jsou vždy uvedeny zásady jejího provádění, popř. technologického postupu, neboť ty jsou zcela zásadní a jsou nedílnou součástí návrhu. Dále je uvedena metoda výpočtu v případě 1. mezního stavu i 2. mezního stavu, jež je v ČR obvyklá tím, že jsou v ní striktně aplikovány zásady Eurokódu 7-1. Nakonec je návrh doplněn početním příkladem.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.