Povinná elektronická fakturace

Od 1. dubna 2019 nesmí veřejný zadavatel odmítat elektronické faktury. Pro ostatní zadavatele tato povinnost vstoupí v platnost o rok později. Bezplatný přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017 je umožněn prostřednictvím webových stránek České agentury pro standardizaci ČAS – www.agentura-cas.cz – a to ve formátu pdf. Funkční odkazy najdete na konci tohoto článku.

Toto ustanovení převádí do českého prostředí směrnici Evropského parlamentu a Rady o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek (směrnice o e-fakturaci). V této souvislosti stát prostřednictvím MMR ČR umožní dodavatelům veřejných zakázek bezplatný on-line přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017, která je pro tyto účely nezbytná. Bezplatný přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017 je umožněn prostřednictvím webových stránek České agentury pro standardizaci - ČAS – www.agentura-cas.cz – a to ve formátu pdf. Normu ČSN EN 16931-1:2017 není možné stahovat, tisknout ani jakkoliv upravovat a přístup k ní je omezen pouze na IP adresy v ČR.

redakčně upravený a krácený text MMR ČR

Odkaz na plné znění textu MMR ČR najdete na www.mmr.cz

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.