Co se děje v oblasti Olomouc

Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk předává čestné uznání hejtmana za velmi zdařilou renovaci menšího soukromého objektu. (foto: OMNIS Olomouc, a.s.)
Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk předává čestné uznání hejtmana za velmi zdařilou renovaci menšího soukromého objektu. (foto: OMNIS Olomouc, a.s.)

Po volební valné hromadě v lednu 2018 došlo k částečné obměně členů výboru oblasti Olomouc a podařilo se složit nový tým tvořený ze zástupců projektantů, investorů, zhotovitelů a technického dozoru.

Do výboru bohužel nebyla zvolena žádná z kolegyň, a tak jedinou ženou v oblastní kanceláři je tajemnice Ing. Jana Černá, která je autorizovaná v oboru pozemní stavby. Obměněný tým navazuje na své předchůdce, pokračuje v zabezpečení chodu kanceláře a zejména servisu pro autorizované členy v naší oblasti, kterých bylo ke konci loňského roku 1524.

Daří se nám organizovat odborné exkurze a školení a vzhledem k účasti, která jen za poslední rok přesáhla tisícovku osob, si troufám tvrdit, že jsme se trefili do témat, která jsou aktuální a zajímají naše členy. Obecně je však problém vyhovět zájmu všech našich členů, jež jsou specialisté v tak širokém oboru spektra, jakým je stavebnictví a autorizační zákon. Snažíme se tedy alespoň jednu až dvě přednášky za pololetí zaměřit i na méně početné skupiny autorizací. Loni jsme uskutečnili odborné přednášky pro elektrikáře či vzduchotechniky, letos chceme oslovit statiky a topenáře.

Stejně jako jiné oblasti ČKAIT se snažíme komunikovat a spolupracovat se státní správou (zejména se stavebními úřady) a samosprávou v našem kraji a městech. Dlouhodobě máme navázanou spolupráci s firmou OMNIS Olomouc, a.s., která pravidelně zajištuje nejen stavební výstavy Stavotech, ale spoluorganizuje i soutěž Stavba roku Olomouckého kraje.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.