PROFESIS – R 1 – Panelové domy

Se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu jsou na PROFESISu v rubrice R 1 „panelové domy“ uveřejňovány vybrané publikace z řady „Regenerace panelových domů“:

  • R 1.1 – Charakteristické vady a poruchy nosných konstrukcí panelových domů
  • R 1.2 – Sanace a rekonstrukce nosných konstrukcí panelových domů
  • R 1.3 – Komplexní regenerace panelových domů stavební soustavy G 40 a G 57 (Praha a severní Čechy)
  • R 1.4 – Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T06B (Středočeská varianta)
  • R 1.5 – Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T06B (Severočeská varianta)
  • R 1.6 – Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T08B (Pražská a Středočeská varianta)

Výzva k archivaci projektových dokumentací v Knihovně ČKAIT

ČKAIT žádá autorizované osoby, které mají ve svém osobním archivu typové podklady jednotlivých panelových soustav, zda by je mohly poskytnout za účelem archivace a digitalizace Středisku vzdělávání a informací ČKAIT.

Končíte-li s činností nebo víte-li o typových a jiných podkladech panelových soustav, prosíme, nabídněte tyto Knihovně ČKAIT (knihovna@ckait.cz). Jde nám hlavně o soustavy, které zatím v archivu ČKAIT nemáme. Děkujeme, že pomůžete svým následovníkům a kolegům dostat se k tolik potřebným informacím!

Typové podklady, které má ČKAIT již k dispozici:

  • panelové soustavy – VVÚ-ETA, Larsen-Nielsen, OP 1.11,T06B, PS 69 JČ
  • montované skelety – Priemstav-Bratislava, Prefa Praha…

Technické pomůcky k panelovým domům na PROFESISu:

  • TP 1.30.6 – Stěnové panely bytových panelových domů východočeské materiálové konstrukční soustavy HK
  • TP 1.30.7 – Panelové soustavy Olomouckého kraje

Více viz na: ckait.cz/knihovna-a-studovna