Ing. Miroslav Machalec

  • Neodborná montáž fotovoltaiky zvyšuje nebezpečí požáru

    Na konci roku 2022 probíhá novelizace energetického zákona s cílem co nejvíce usnadnit povolování obnovitelných zdrojů energie. Bohužel to vypadá, že zákonodárci trochu zapomínají na požární bezpečnost. Neodborná montáž fotovoltaických panelů a používání levných a nesprávných komponentů v celém systému zvyšují nebezpečí požáru. Zároveň mohou v již hořícím domě podstatně zkomplikovat a zpomalit zásah hasičů.