Ing. Václav Jandáček

  • Hlavní město zaplavila tisíciletá voda

    Ing. Václav Jandáček, autorizovaný inženýr pro obory pozemní stavby, statika a dynamika staveb, zachraňoval například cennou sbírku modelů a jiných trojrozměrných předmětů Národního technického muzea z karlínské Invalidovny a se svým týmem se podílel na sanaci řady poškozených objektů.