Jihočeskému kraji pomohlo vyhlášení nouzového stavu. Povodně 2002 změnily právní prostředí

Povodňová vlna v srpnu 2002 zasáhla Český Krumlov dvakrát během jediného dne – jednou ráno, a pak odpoledne. Zaplaveno bylo i celé historické centrum. Na jihu Čech zemřelo 8 osob, škody na majetku přesáhly 16 mld. Kč, což byla pětina škod v celé ČR. Zdroj: Povodí Vltavy, s.p.
Povodňová vlna v srpnu 2002 zasáhla Český Krumlov dvakrát během jediného dne – jednou ráno, a pak odpoledne. Zaplaveno bylo i celé historické centrum. Na jihu Čech zemřelo 8 osob, škody na majetku přesáhly 16 mld. Kč, což byla pětina škod v celé ČR. Zdroj: Povodí Vltavy, s.p.

Ing. František Hladík, místopředseda Představenstva ČKAIT, předseda oblasti České Budějovice a autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, během povodní v roce 2002 zasahoval v Jihočeském kraji.

V době povodně v srpnu 2002 jsem byl ředitelem závodu Horní Vltava Povodí Vltavy, s.p. Jako člen krizového štábu Jihočeského kraje jsem se podílel na jeho činnosti a rozhodování po celou dobu povodňové situace.

Pomohlo vyhlášení nouzového stavu

Řešení krizových situa­cí, zejména evakuaci obyvatel z oblastí ohrožených povodní a okamžitému nařízení nutných záchranných opatření, pomohlo vyhlášení nouzového stavu. Jako příklad bych uvedl sanaci části protržené Novořecké hráze dělící vody řeky Lužnice do rybníka Rožmberk a do Nové řeky. A dále do řeky Nežárky.

Autorizované osoby se podílely na likvidaci škod

Následná celková oprava zhruba 6 kilometrů dlouhé Novořecké hráze a rozdělovacího objektu Novořecké splavy se již stala součástí projektu Protipovodňová opatření v ČR. Na všech těchto stavbách měly a mají podíl autorizované osoby ČKAIT a jsou při nich používány nejnovější technologie. V Jihočeském kraji bylo například nutné opravit nebo nově postavit více než 30 mostů.

Voda nezná limity našich norem

Proto doporučuji návrh protipovodňových opatření řešit na maximální dosažené hladiny a průtoky. I tak je vždy nezbytné počítat s rezervou a v rámci zpracovávání povodňových plánů trvat na důsledné spolupráci s příslušnými orgány.

Povodním větším, menším či bleskovým se v budoucnu nevyhneme

Příkladem mohou být noční bleskové povodně na říčce Polečnice v Českém Krumlově v červnu 2022 s mnohamilionovými škodami. V současné době však již máme řádově lepší předpovědní službu i systém povodňových a krizových plánů.

Nelze spoléhat na rozum stavebníků

Je nutné důsledně dodržovat a uplatňovat zákaz staveb v celých záplavových územích, nejen v jejich aktivních zónách. A tyto zásady přenést do územních plánů.