Co obsahuje systém PROFESIS?

PROFESIS umožňuje autorizovaným osobám i odborné veřejnosti rychlý přístup k aktuálním informacím. Obsahuje ucelené řady pomůcek metodických, technických, podnikatelského servisu a další dokumenty k činnosti autorizovaných osob. Zahrnuje také odkazy na oficiální dokumenty orgánů veřejné správy (např. ministerstev), časopisy a další důležité dokumenty.

Přehled pomůcek a informací, které obsahuje informační systém PROFESIS byl tradičně formou bookletu přiložen k časopisu Zprávy a informace ČKAIT 6/2022.

Pro zájemce o souhrnný obsah PROFESISu z řad odběratelů elektronické verze časopisu a další přikládáme booklet jako PDF.