Úvodník prosinec 2022

Máme před sebou letošní vánoční svátky. Je to mimořádné období, které se mně nikdy neomrzí. Setkání, na která v každodenním spěchu nějak nezbývá čas, i slavnostní rodinná štědrovečerní večeře s rybí polévkou, bramborovým salátem a kaprem jsou pro mne neodmyslitelnou tradicí, kterou jsem přerušil jen jednou, v době, kdy jsem byl na vojně. Vojenské Vánoce byly zvláštní, zapsaly se mi do paměti, ale opakovat bych je již nemusel. Chtěl bych vám všem popřát, aby se Vánoce nesly v klidu a pohodě. Je těžké nepodlehnout předvánočnímu nákupnímu šílenství, ale když si vzpomenu, kolik zbytečných dárků jsem už za svůj život koupil svým blízkým, snažím se vzdorovat.

Letošní konec roku je ale také dobou, kdy finišuje projednávání stavebního zákona, našeho nejdůležitějšího právního předpisu, v Parlamentu. S našimi zásadními připomínkami jsme oslovili nakonec všechny poslance. Myslíme si, že ČKAIT, jako největší profesní organizace v našem oboru, má upozorňovat na naše požadavky nejen vládní koalici, ale zároveň i opozici. Nejedná se o žádnou politickou záležitost, ale čistě o důležitou, rezortní, právní normu. Budeme s ní žít a bude nás ovlivňovat v následujících letech, proto by měly jít stranou politické tanečky a zákonodárci by měli v první řadě naslouchat odborné veřejnosti.

V probíhající diskuzi se v naprosté většině bodů shodujeme i s ostatními kolegy z dalších organizací. Totožný názor nepanuje hlavně v oblasti technických předpisů, kde naše Komora hájí názor, podle kterého by v naší republice měl existovat pouze jeden kvalitní návod a ne čtyři samostatné vyhlášky. Nechci zabíhat do detailů, o této skutečnosti a našem pohledu na věc toho bylo napsáno již dost. V probíhajících diskuzích se zastánci městských předpisů, mezi které ale rozhodně nepatří všechny další organizace sdružené v SIA, máme na většinu bodů stejný názor. Na rozdíl od našich kolegů ale jsme přesvědčeni o tom, že i v rámci jednoho předpisu lze sporné body uvolnit tak, aby si města mohla určovat jejich parametry autonomně. Tak uvidíme, jak celá tato lapálie dopadne.

V novém roce nás ovšem nečeká jen další maraton jednání o právních předpisech, ale především každodenní, rutinní, zároveň však kreativní práce, která nás i naše rodiny živí. Přejme si, aby proklamovaná podpora investic, o níž nás vláda pravidelně informuje a ujišťuje, opravdu nastala a netýkala se jen komunikací. Ty sice jistě potřebujeme, nepochybně stejně nutně však i ostatní stavby, kupříkladu bytové domy. Příští rok nebude lehký a bez podpory rezortu bychom se mohli dostat do hlubokých problémů. Stavebnictví je jednou z rozhodujících oblastí národního hospodářství a podporu si zaslouží. Minimálně stejně vysokou jako některé jiné oblasti.

Nesmíme přitom zapomínat ani na zabezpečení naší profese mladou krví. V novém roce hodláme spustit vážnou diskuzi o zatraktivnění stavebnictví u mladé generace. Je už nutné, aby si státní správa uvědomila, že kvalitní podpora tak důležitého oboru je nezbytná, a aby naše obavy brala vážně. Trvale klesající zájem o studium stavebních oborů na všech stupních vzdělávání je silně znepokojující a nelze ho odbývat poukazováním na demografickou křivku. Zatraktivnit náš obor rozhodně nelze negativními zprávami o haváriích a manipulacích při výběrových řízeních, které se většinou netýkají našich lidí, ale hází na ně špínu. Pozitivních zpráv by se našlo zcela jistě více, nejsou ovšem tak mediálně žádané jako ty negativní. Publikování úspěchů našich členů a prezentování staveb vzniklých z našeho úsilí je jednou z cest, jak je možné to změnit.

Milí přátelé, přeji vám, aby nadcházející rok byl pro vás úspěšný v osobním i pracovním životě. Nebude lehký, to je asi každému jasné. Přesto si myslím, že pro většinu z nás bude takový, jaký si ho sami uděláme. Hlavní je, aby nám sloužilo zdraví. Problémy, které se zdají být někdy nesnesitelné, pominou a každý z nás se z nich většinou po čase dostane. Ať se vám všem daří a vaše přání dostanou konkrétní obrysy.