Stavba roku Plzeňského kraje

Hasičská zbrojnice Chodský Újezd v části Nahý Újezdec
Hasičská zbrojnice Chodský Újezd v části Nahý Újezdec

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získala tři stavební díla – veřejný prostor u plzeňského nádraží Paluba Hamburk, bytový dům v Jetelové ulici v Plzni a rekreační objekt Útulnoff v Milínově. Oceněno bylo také devět dalších staveb.

Výsledky letošního 19. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje byly zveřejněny 13. září 2022. Vyhlašovatelem je Plzeňský kraj. Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů. Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Stavby posuzovala porota ve složení: Ing. arch. Karel Hanzlík; Ing. Milan Froněk; doc. Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka; Ing. arch. Miloslav Michalec; Ing. arch. Edita Míková; Ing. arch. Tereza Nová a Ing. Jaromíra Škublová.

Z 19 nominovaných staveb vybrala odborná porota tři díla, jimž udělila titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021. Paluba Hamburk před plzeňským nádražím zvítězila díky inovativnímu přístupu, který vedl k významnému zvýšení kvality veřejného prostoru. Dřevostavba u Milínova nazvaná Útulnoff byla oceněna za netradiční řešení, usazení i hmotové pojetí s repektem k okolní přírodě. Za citlivé urbanistické a kvalitní architektonické řešení v prostoru významné rezidenční čtvrti byl oceněn bytový dům Jetelová v Plzni.

Hejtman Plzeňského kraje udělil cenu obnově kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích za komplexní rekonstrukci a zejména za odvážné a zdařilé zpřístupnění románského portálu evropského významu. „Díky pečlivé práci zedníků, štukatérů, restaurátorů a množství odborných konzultací s předními českými odborníky se kostel stal významným středem plaského kláštera,“ říká hejtman Rudolf Špoták.

Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR si odnesla revitalizace brownfieldu hospodářského dvora v památkově chráněné tvrzi v Bělé nad Radbuzou. „Vznikl zde jedinečný prostor pro komerční využití či sportovní a kulturní aktivity. Rekonstrukce exteriéru zachovává ráz objektu, interiér umožňuje pohled na kvalitně provedenou dřevěnou konstrukci krovu,“ popisuje Ing. Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO.

V samostatné, současně probíhající soutěži získala Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2021 ulice Na Sudech (projekt: I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa). „Projekt pomáhá zvládat velkou dopravní zátěž mezi severním předměstím a východní částí města Plzně. Celý nový koridor významně odklonil dopravu z největšího sídliště Lochotín i od Boleveckého rybníka a zároveň i od průjezdu centrem města,“ říká Luděk Vejvara, předseda výboru ČKAIT pro oblast Plzeň.

Větrný mlýn, Třebíč, Borovina, Dvorského 190/35

 • Ocenění: Cena ČKAIT, Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
 • Stavebník: Město Třebíč
 • Projekt: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o., Praha, Ing. Martin Blažek
 • Zhotovitel: MALANG s.r.o., Brno, stavbyvedoucí: Ing. Hana Jandová (1201241, IP00), Radek Zedník

Paluba Hamburk – revitalizace prostoru u nádraží, Plzeň

 • Ocenění: Stavba roku Plzeňského kraje 2021
 • Stavebník: statutární město Plzeň
 • Projekt: projectstudio8 s.r.o., Ing. arch. Bohuslav Strejc, Ing. Jan Běl, Ing. Ondřej Janout (0201430, IP00)
 • Zhotovitel: CUBESPACE s.r.o., stavbyvedoucí: Petr Hirman (0201097, IP00)

Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích

 • Ocenění: Cena hejtmana Plzeňského kraje
 • Stavebník: Římskokatolická farnost Plasy
 • Projekt: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Ing. Antonín Švehla (0201367, IP00)
 • Zhotovitelé: AKANT ART, v.o.s. a ALBET stavební, s.r.o.

Nová ulice Na Sudech, Plzeň

 • Ocenění: Cena ČKAIT a Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje
 • Stavebníci: ŘSD ČR, Správa Plzeň; Statutární město Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
 • Projekt: SUDOP PRAHA a.s., Ing. Petr Vališ (0202045, ID00), SAGASTA s.r.o., Ing. Vít Hoznour (0010310, IM00)
 • Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., stavbyvedoucí Ing. Adam Kanta (0202257, ID00), BERGER BOHEMIA a.s., stavbyvedoucí Roman Vynahlovský (0202010, ID00), Swietelsky stavební s.r.o., stavbyvedoucí: Petr Roman Chalupa (0201447, ID00)

Revitalizace a rekonstrukce brownfieldu – areál hospodářského dvora, tvrz Bělá nad Radbuzou

 • Ocenění: Cena Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Stavebník: město Bělá nad Radbuzou
 • Projekt: Ing. Milan Šraml (0000303, IP00)
 • Zhotovitel: Stavimperk s.r.o., Josef Pták, vedoucí stavby

Hasičská zbrojnice Chodský Újezd v části Nahý Újezdec

 • Ocenění: Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje
 • Stavebník: obec Chodský Újezd
 • Projekt: inu architekti s.r.o., Filip Klozar, Jan Havel (0000628, IT00)
 • Zhotovitel: Palis Plzeň, spol. s.r.o, Ing. Jaromír Eisman (0201694, IP00)
 • TDI: VA stavební s.r.o., Václav Holý (0011711, IP00)

Více na www.stavbarokupk.cz