Jihočeská Volyně nabídla vize pro celé české stavebnictví

Význam dřeva jako obnovitelného stavebního materiálu stoupá zejména v souvislosti s aktuálními cíli snížit skleníkové plyny při výstavbě i chodu staveb. Nové aspekty navrhování, realizace a provozu dřevostaveb, nové projektové principy, konstrukční detaily, postupy zpracování dřeva a výroby dřevěných prvků byly prezentovány na 25. mezinárodní konferenci na jihočeské Střední a Vyšší odborné škole ve Volyni. Celá akce tak má ještě jeden zásadní rozměr, a to je podpora technického vzdělání mladé generace.

Významné osobnosti z oblasti stavebních systémů na bázi dřeva z celého světa se 26. a 27. března sjeli do jihočeské Volyně. Proběhl zde 25. ročník mezinárodní konference „Dřevostavby 2024“. Zájem o tuto konferenci je mezi odborníky trvale vysoký a pravidelně sem přijíždí více než 600 účastníků z mnoha zemí.

Za konferencí stojí renomovaná Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni, která letos oslaví 160. výročí od svého založení. Konference byla organizována ve spolupráci a za podpory oblastní kanceláře ČKAIT České Budějovice. „Jsme přesvědčeni, že dřevo jako obnovitelný materiál má mnoho vlastností, které z něj vytváří stavební materiál budoucnosti. I proto se konference ve Volyni každoročně účastní vysoký počet mladých lidí, kteří vnímají dřevo stejně jako my,“ vysvětluje Ing. František Konečný, Ph.D., člen představenstva a předseda výboru oblasti ČKAIT České Budějovice.

K vynikající pověsti školy a konference významně přispívá i důraz na aplikovaný výzkum, úzká spolupráce se soukromým sektorem nebo četné mezinárodní projekty.

Přednášející přijeli ze Švýcarska, Kanady, Rakouska, Finska a Slovenska

Mezi řečníky se objevili projektanti, architekti, zástupci dřevo­zpracujícího průmyslu i realizační a specializované dodavatelské společnosti z takových velmocí dřevostaveb, jakými jsou Švýcarsko, Kanada, Rakousko nebo Finsko. Několik příspěvků přednesli kolegové a kolegyně z Dřevařské fakulty Technické univerzity ve Zvolenu, která s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou ve Volyni úzce spolupracuje. K významným partnerům konference již tradičně patří i Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) či Technische Hochschule z Deggendorfu.

V Rakousku v Seestadt Aspern byla v roce 2018 postavena nejvyšší dřevostavba světa – mrakodrap Ho-Ho Wien s výškou 84 m. Foto: DERFRITZ

„Letošní ročník konference potvrdil oprávněnost podpory dřevostaveb a obecně dřeva jako významného stavebního materiálu – navíc velmi vhodného z hlediska energetické náročnosti budov. Nikoho z přítomných nemusíme přesvědčovat o výhodnosti, vhodnosti a přednostech dřeva na stavbách. Velkou budoucnost má podle mne využívání prefabrikovaných deskových prvků z lepeného lamelového a křížem vrstveného dřeva. Z řady důvodů však vícepodlažní dřevostavby ve většině případů nebudou pouze ze dřeva, ale budou u nich používány různé nezbytné železobetonové a ocelové prvky či tuhé stropní konstrukce,“ doplňuje Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT – sám profesí statik.

První konferenční den, úterý 26. března, byl zasvěcen především srovnání přístupu ke dřevu, dřevěným konstrukcím a usazení různých typů dřevostaveb v podmínkách jednotlivých států. V daném kontextu byla velmi aktuální přednáška doc. Ing. Petra Kuklíka, CSc., která se týkala i nových postupů pro navrhování výškových dřevostaveb podle 2. generace Eurokódu 5. V současnosti tento technický úkol řeší UCEEB ČVUT.

Inovativní přístupy byly doplněny pohledy analytickými a diagnostickými. V rámci workshopu, který jako součást doprovodného programu organizoval tým Výzkumného centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB) v čele s prof. Ing. Janem Tywoniakem, CSc., byly prezentovány výsledky zkoumání stavebně-fyzikálních vlastností dřevostaveb, a to včetně predikování a exaktního měření vlhkosti.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.