Ing. Pavel Klega

  • Valná hromada oblasti Olomouc

    Předsedou oblasti se nově stal Ing. Pavel Klega, který nahradil odstupujícího předsedu Ing. Jiřího Kožušníčka. Místopředsedou je opět Ing. Michal Majer, který je zároveň i členem představenstva. V rámci letošních voleb došlo k obměně tří členů v sedmičlenném výboru. Zastoupeni jsou zde čtyři inženýři v oboru Dopravní stavby (ID00), po jednom jsou zastoupeni inženýři v oboru Pozemní stavby (IP00), Stavby vodního hospodářství (IV00) a Požární bezpečnost staveb (IH00).