Úvodník duben 2024

V březnu skončil maratón valných hromad. I v těch zbývajících jsme řešili podobná témata jako na těch předešlých. Digitalizace a datové schránky jsou, a ještě nějakou chvíli budou velkými předměty diskuzí. Určitě ještě narazíme na řadu problémů, které se budou řešit za pochodu. Dne 25. dubna bude v Brně konečně představen nový Portál stavebníka. Příliš času k seznámení s touto tak významnou novinkou tudíž od zveřejnění ke spuštění od 1. července nemáme. Tím nemyslím jen nás, autorizované osoby, ale také úředníky nebo stavebníky. Jsem upřímně zvědav, jak velké budou porodní bolesti tohoto systému. A to přesto, že určitě nejsem ze skupiny těch škodolibých lidí, pro které čím horší situace, tím je větší jejich uspokojení. I mne se ta situace profesně týká a jsem nervózní, zda všechno poběží podle plánu. Nechtěl bych se dočkat toho, že u běžících kontraktů bude docházet k prodloužení čekacích lhůt pro rozhodování a s tím spojeným novým vyjednáváním se zadavateli. V současnosti ani pořádně nevíme, jak máme sepisovat smlouvy o dílo, a to je silně znepokojující. I proto v této chvíli držím palce Ministerstvu pro místní rozvoj, aby se mu vše podařilo v nejlepší možné míře.

S Ministerstvem pro místní rozvoj v současné době dokončujeme i konzultace v rámci změn autorizačního zákona. Jak jste již mohli být informováni, mělo by dojít zejména k zásadní změně v oblasti provádění staveb, kde autorizovaný stavitel nebude mít možnost projektovat. K této změně nás vedlo několik důvodů, mezi které patří zejména výuka v nových oborech na vysokých školách, ze kterých vychází absolventi zaměření jen na realizaci staveb. Tito absolventi by podléhali rozdílovým zkouškám a tomu se chceme vyhnout. Dalším významným důvodem je příliv stavbyvedoucích ze Slovenska, kteří ve své vlasti nemohou projektovat, ale u nás je jim to umožňováno tím, že dostávají hostování jako technici. I tomu se chceme vyhnout. Změnu autorizačního zákona doprovází ještě jedna skutečnost, a tou je vznik nové vyhlášky, která bude definovat rozsah působnosti autorizovaných osob pro jednotlivé stupně projektové dokumentace. Tato skutečnost je předmětem častých sporů na stavebních úřadech a také stížností u našich dozorčích orgánů. Při přípravě doporučuji vaše zapojení, protože bude důležité si uvědomit, že některé definice rozsahů by mohly určité skupiny autorizovaných osob jistým způsobem omezovat. Předpokládám, že vyhláška bude daleko obsáhlejší než naše současná publikace, která rozsahy a přesahy definuje, protože bude rušit klasické překrývání oborů u projektu pro provádění stavby. Proto bude důležité definovat, kam až budou moci dnešní „silové obory“ do jiných oborů zasahovat. Bez spolupráce s širokou členskou základnou se určitě neobejdeme.

27. května nás čeká Inženýrský den. Jeho tématem je dostupné bydlení, proto nese název „Proč je v ČR dostupné bydlení nedostupné? Kdo a jak to může změnit?“ Pro tuto událost jsme změnili zavedený formát Inženýrského dne. Opustili jsme klasickou formu odborné konference a připravujeme formu čtyř moderovaných panelových diskuzí doplněných kulatým stolem. Myslím si, že je to dobrá změna, protože Inženýrský den tak nějak zapadal v pořádaných odborných konferencích a splýval s jejich formátem. Uvedené téma je v tuto chvíli vysoce aktuální a je dobré ho pozvednout i v prostředí autorizovaných osob. Kdo se s uvedenou problematikou potkává častěji než odborníci z našich řad? Proto se chceme do problematiky také zapojit a přispět s našimi zkušenostmi při řešení dostupného bydlení. Zejména u měst a obcí vidíme velký potenciál v přípravě části bytů pro jimi požadované odborníky a profese. Nájemní bydlení je v této oblasti určitě tou formou, která může městům a obcím pomoci v získávání potřebných lidí do regionů. Nijak to ale neomezuje soukromé bydlení, to by mělo běžet paralelně a mělo by být podpořeno klesajícími úroky u hypoték, které si určitě všichni přejeme, aby se opět lépe nastartovala bytová výstavba v soukromé sféře.

V předchozím úvodníku jsem psal o tom, že v řadě oblastí došlo ke změně předsedy a také k omlazení výborů. To jsem ještě netušil, že ke změně dojde ve většině oblastí. Konečné číslo se zastavilo na sedmi nových předsedech. Tak ať se vám, dámy a pánové, daří ve vaší práci co nejlépe! Těším se na setkání s vámi.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.