Stáže studentů stavební průmyslovky Havířov ve španělské Malaze a Seville

Střední průmyslová škola stavební (SPŠS) v Havířově je jednou ze škol Moravskoslezského kraje zaměřenýchna stavebnictví spolupracující s OK ČKAIT Ostrava. Její žáci v rámci svého vzdělávání již tradičně získávají také zahraniční zkušenosti. Letos je to již čtvrtý školní rok, kdy se konají pravidelné jarní a podzimní stáže ve španělské Malaze a Seville. Celkem se těchto akcí zúčastnilo již 120 studentů.

Také v letošním školním roce vycestovaly dvě patnáctičlenné skupiny studentů druhých až čtvrtých ročníků SPŠ stavební v Havířově na studijní čtrnáctidenní stáž do Španělska. Sevillu navštívili v podzimním termínu 22. října až 4. listopadu 2023 a Malagu v jarním termínu 31. března až 13. dubna 2024. Je to již osmá stáž a čtvrtý ročník úspěšné vzdělávací akce. První stáže se uskutečnily ve školním letech 2016/2017 a 2019/2020. Po dvouleté odmlce způsobené celosvětovou pandemickou situací se spolupráce obnovila ve školním roce 2022/2023.

Cesta za zkušenostmi s navrhováním bioklimatických domů

Témata stáží jsou volena vždy velmi aktuálně. Například v minulém projektu „Erasmus+ Ekologické stavění, č. 2022-1-CZ01-KA122-VET-000073165“ se havířovští studenti seznámili s navrhováním bioklimatických domů. Partnerem jim byl odborný školitel Manuel Franco Tovara z organizace SAFA Nuestra Seňora de los Reyes. Cílem projektu bylo seznámit žáky s principy ekologického stavění. Ve slunné Andalusii se seznámili nejen s důležitostí zastínění budov a s možnostmi využití solární energie, ale také s významem orientace budov vůči světovým stranám či jejich umístění v terénu. Při projektování se žáci učili práci v nových grafických programech a dozvěděli se o volně dostupném software a aplikacích, které je možné pro navrhování bioklimatických budov využít v našich podmínkách. Všichni absolventi stáže získali „Certificate of Achievement“ a „Europass Mobility“.

V letošním projektu se studenti seznámili s tématem „Nízkoenergetické stavby, č. 01-KA122-VET-000121660“. Během stáže se učili rozpoznávat a charakterizovat architektonické projekty, pracovat v AutoCADu, mít povědomí o autorských právech a evropském energetickém systému. Získali dovednosti v modelování a modifikaci objektů s ohledem na BIM technologie, výběr konstrukčního materiálu a prezentaci projektů. Opět rozvíjeli týmovou spolupráci, kreativitu a přizpůsobivost. V obou městech účastníci stáží zároveň mají možnost poznávat tamější historii, kulturu a zvyklosti, rozšiřují a využívají též své jazykové vybavení. V rámci programu navštěvují i unikátní maurský palácový komplex Alhambra v Granadě, muzeum Pabla Picassa v Malaze, královský palác Alcázar a rozlehlou gotickou katedrálu Panny Marie v Seville nebo obdivují přírodu na Gibraltaru.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.