ČKAIT na veletrhu Střechy-Solar-Řemeslo

Tradiční stavební poradenské centrum a konference Fórum „Fotovoltaika a bezpečnost staveb“ na veletrhu Střechy-Solar-Řemeslo se konaly 15.–17. března 2024. Komora prostřednictvím SVI opět zajistila odborné konzultanty z Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT v Praze, z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Volyni.

Dotazy se točily hlavně kolem platnosti a účinnosti stavebního zákona, fotovoltaiky (požární bezpečnost, dotace, připojování na síť, možnosti instalace na střechu, ochrana FV proti blesku), zájmu se rovněž těšila statika – tvorba trhlin na fasádách a příčkách, klempířské práce – materiály a elektrochemická koroze, střechy šikmé i ploché – matriály, zateplení, údržba, podlahové vytápění při rekonstrukci, změna zdroje tepla. Dále třeba podmínky pro umístění stavby RD a postavení obce jako účastníka územního řízení, řešení vztahů v bytovém domě, neplnění smlouvy o dílo…

V rámci konference pořádala ČKAIT také tradiční konferenci Fórum – letos na aktuální téma „Fotovoltaika a bezpečnost staveb“. Odborným garantem konference byl Ing. Ladislav Bukovský, předseda Technické komise ČKAIT a zároveň předseda výboru oblasti ČKAIT Praha. Téma bylo aktuální, posluchači zaplnili celý sál a živě diskutovali. Záznamy vybraných přednášek najdete na youtube ČKAIT.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.