Ing. Jaroslav Antoš

  • DISKUZE: Proč pečlivá předprojektová příprava není zbytečná

    Předprojektová příprava stavby by měla být nezbytnou součástí technické dokumentace stavby. Dříve tomu tak bývalo. Současné podceňování přípravy staveb se jejich budoucím uživatelům rozhodně nevyplatí. Přípravě staveb se přesto nevěnuje ani stávající, ani nově připravovaná vyhláška o projektové dokumentaci.