Stavba roku 2023 byla inspirující. Jaká bude letos?

Bytové domy Oáza a RoSa
Bytové domy Oáza a RoSa

Bytové domy Na Rybníčku v Liberci byly jednou ze 13 staveb, které si odnesly hlavní ocenění Stavba roku 2023. Ojedinělý koncept vznikl na místě průmyslového brownfiledu, revitalizuje centrum města a nabízí vícegenerační dostupné bydlení v družstevních bytech Oáza a v domě pro seniory RoSa, a to včetně parkování, služeb a zelené pobytové střechy.

Nyní se bude hledat Stavba roku 2024. Přihlášky do již 32. ročníku je možné posílat do 10. června 2024.

Ohlédnutí za loňským ročníkem Stavby roku 2023

V loňském roce soutěžilo v rámci přehlídky Stavba roku 2023 celkem 110 přihlášených staveb. Bylo uděleno 13 hlavních titulů a 25 zvláštních cen. Jednu z nich  udělovala tradičně i ČKAIT, která je spolu vypisovatelem této soutěžní přehlídky.

V rámci soutěžní přehlídky byla vloni oceněna tradičně také Osobnost stavitelství a architektury. Toto ocenění každoročně uděluje SIA ČR – Rada výstavby. V roce 2023 bylo toto ocenění uděleno respektovanému architektovi Josefu Pleskotovi a bravurnímu statikovi Vladimíru Janatovi za jejich celoživotní dílo zasvěcené architektuře a stavitelství. Zároveň byla vyzdvižena i důležitost a význam spolupráce mezi architektem a inženýrem, která ve spoustě jejich společných staveb vypovídá o velké pokoře, umění naslouchat, respektu, umění kompromisu, vnímání a empatii.

Cenu ČKAIT získala Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb.

Bytové domy Oáza a RoSa, Na Rybníčku, Liberec

 • Projektová dokumentace: SIADESIGN LIBEREC s.r.o., Ing. arch. Radim Kousal, Ing. Jiří Palas (ČKAIT 0500744, IP00); Valbek, spol. s.r.o., Ing. Jakub Moc
 • Zhotovitel stavby: KASTEN spol. s r.o., Ing. Jiří Bureš (ČKAIT 0009997, TP00), stavbyvedoucí: Jan Kuchař (ČKAIT 0010967, TP00)
 • Investor: Rybníček development s.r.o.; Rezidence RoSa Liberec s.r.o.
 • Stavební náklady: Oáza 333,4 mil. Kč (tedy cca 6 000 Kč/m³), RoSa 218,6 mil. Kč (8 400 Kč/m³)
 • Oáza: 114 bytů, 145 parkovacích stání, PENB B, obestavěný prostor 55 579 m³, zastavěná plocha 3 072 m², výstavba: červenec 2019 – červenec 2021
 • RoSa: 98 bytů, PENB B, obestavěný prostor 26 579 m³, zastavěná plocha 1 126 m², výstavba srpen 2020 – listopad 2022
 • Více: publikováno v časopisu Stavebnictví 3/2024

LF UK v Plzni, Univerzitní medicínské centrum – UniMeC (II. etapa)

 • Architektonické řešení: Ing. arch. Anna Nesvadbová (ČKA 04849, A.1), Ing. arch. Jan Janoušek (ČKA 03125, A.0), Ing. arch. Kateřina Mašková (ČKA 03932, A.1)
 • Projektová dokumentace: VPÚ DECO PRAHA a.s., ATPS, s.r.o., hlavní inženýr projektu Ing. Pavel Brázda, Ph.D. (ČKAIT 0010673, IP00)
 • Zhotovitel stavby: GEMO a.s., hlavní stavbyvedoucí Ing. Petr Kráčmar (ČKAIT 1201891, IP00), Ing. Miloslav Bouda (ČKAIT 1201410, IP00), Ing. Lukáš Adámek (ČKAIT 1202224, IP00)
 • Stavebník: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • Stavební náklady: 1,5 mld. Kč včetně DPH
 • Realizace: 2019–2022
 • Více: foto na přední straně obálky, Cena veřejnosti a Stavba roku Plzeňského kraje 2022 (publikováno v Z+i 6/2023)

Vědecká knihovna Olomouc – stavební úpravy objektu Červeného kostela

 • Projektová dokumentace: atelier-r, s.r.o., Ing. Miroslav Pospíšil (ČKA 03582), Ing. arch. Daria Johanesová (ČKA 05097), statik doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. (ČKAIT 1004161, IM00), Ing. Robin Pěkník
 • Zhotovitel stavby: Společnost Červený kostel a OHLA ŽS, a.s., vedoucí projektu Ing. Martin Kutěj (ČKAIT 1102957, IP00), stavbyvedoucí Martin Neplech (ČKAIT 1202483, TP00), technik stavební výroby Ing. Lucie Křivohlávková (ČKAIT 0701744, IP00); STRABAG a.s., stavbyvedoucí Petr Slezák (ČKAIT 1103532, SP00)
 • Technický dozor investora: Ing. Luděk Frelich (ČKAIT 0012943, IV00)
 • Investor: Olomoucký kraj
 • Výstavba: září 2020 – březen 2023
 • Více: foto na zadní straně obálky, publikováno v časopisu Stavebnictví 1–2/2024

Rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany, Plzeň

 • Zhotovitel stavby: Společnost Vozovna Slovany – Metrostav a.s., vedoucí projektu Ing. Michal Tulpa, stavbyvedoucí Ing. Miroslav Záhoř (ČKAIT 0201692, IP00); BERGER BOHEMIA a.s., stavbyvedoucí Ing. Petr Holba (ČKAIT 1302564, IP00); TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Ing. Petr Bron (ČKAIT 3000219, TD01, TD02)
 • Stavebník: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
 • Stavební náklady: 1,8 mld. Kč
 • Realizace: 2020–2022
 • Více: Stavba roku Plzeňského kraje 2022 (publikováno v Z+i 6/2024)

Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu, Praha

 • Projektová dokumentace: Masák & Partner, s.r.o. spolu s PORR a.s., architektonické řešení Jakub Masák (ČKA 03086); HIP: Ing. Tomáš Vávra (ČKAIT 0012901, IP00), Ing. Tomáš Felix (ČKAIT 0008203, IS00/0402198, IP00), Ing. Josef Brabec (ČKAIT 0013731, IP00), Ing. Dalibor Stejskal (ČKAIT 0008247, TP00), Petr Jíleček (ČKAIT 0007541, IP00), Ing. Michaela Mikešová, Ing. Martin Bulíř, Ing. Jan Štěpánek (ČKAIT 0002500, IM00); BIM koordinátor: Ing. arch. Tomáš Zavřel, Ing. Michaela Mikešová; TZB: Ing. Pavel Mrázek (ČKAIT 0012176, IE01); elektro: Ing. Jan Lukášek, Ph.D. (ČKAIT 0015125, IE02)
 • Zhotovitel stavby: PORR a.s.
 • Investor: Nejvyšší kontrolní úřad ČR
 • Realizace stavby: 3. čtvrtletí 2020 – 1. čtvrtletí 2023
 • Obestavěný prostor: 93 000 m³, celková užitná plocha 21 600 m², celková zastavěná plocha 3 900 m²
 • Cena bez DPH: 676 mil. Kč (tj. 7 269 Kč/m³)
 • Více: publikováno v časopise Stavebnictví 5/2023

Centrum současného umění EPO1 Trutnov

 • Projektová dokumentace: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Ing. arch. Michal Ježek (ČKA 03077), Ing. arch. Ivo Balcar, Ing. arch. Aleš Krtička, statik Ing. Jan Řehák (ČKAIT 0602953, ID00)
 • Zhotovitel stavby: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., vedoucí výroby Zbyněk Hönig, stavbyvedoucí Petr Potůček, Ing. Jan Helbich (ČKAIT 0601182, IP00)
 • Technický dozor stavebníka: I. etapa – Ing. Karel Ticháček, II. etapa – Ing. Otto Beneš (ČKAIT 0601033, IP00)
 • Stavebník: KASPER KOVO s.r.o.
 • Realizace: 2020–2023 (kolaudace 18. května 2023)
 • Více: Stavba roku Královéhradeckého kraje 2023 (publikováno v Z+i 6/2024)

Multifunkční sportovní hala KAPKA resort, Vsetín

 • Projektová dokumentace: AS PROJECT s.r.o., Ing. Jiří Žák (ČKAIT 1400348, IP00)
 • Zhotovitel stavby: PSG Construction a.s., stavbyvedoucí Ing. David Blažek (ČKAIT 1302318, IP00)
 • Stavebník: KOTRLA a.s.
 • Stavební náklady: 262,3 mil. Kč
 • Realizace: červen 2021 – září 2022
 • Více: Stavba roku Zlínského kraje 2022 (publikováno v Z+i 4/2024)

Lávka, Litomyšl

 • Projektová dokumentace: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.
 • Zhotovitel stavby: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., stavbyvedoucí Ing. Jan Hanzlík (ČKAIT 0602122, TM00, SD01)
 • Technický dozor stavebníka: MDS Projekt s.r.o., Ing. Marek Mazura (ČKAIT 0602238, TM00)
 • Stavebník: Město Litomyšl
 • Stavební náklady: 38,8 mil. Kč bez DPH
 • Realizace: únor 2022 – prosinec 2022
 • Více: Stavba roku 2023 v Pardubickém kraji (publikováno v Z+i 6/2024)

Štvanická lávka, Praha

 • Architektonické řešení: AI PRAHA s.r.o., Petr Tej, Marek Blank, Aleš Hvízdal, Jan Mourek (ČKAIT 0202333, IM00)
 • Projektová dokumentace: TOP CON SERVIS s.r.o., Vít Najvárek (ČKAIT 0008560, IM00), Kloknerův ústav: Jiří Kolísko (technologie UHPC), (ČKAIT 0007981, IZ00), Miroslav Vokáč (ČKIAT 0602568, SD01), Petr Kněž (statické a dynamické výpočty), Oto Melter (konstrukce kloubu a zdvihu), Petr Bouška (statické a dynamické zatěžovací zkoušky), David Čítek, Karel Hurtig, Petr Vrbata.
 • Zhotovitel stavby: Skanska a.s., Michal Kunc (ČKAIT 1006853, IM00), Michal Hrutkai (ČKAIT 1004958, IM00), Michal Kořenář (ČKAIT 1202223, IM00)
 • Investor: Hlavní město Praha

Nemocnice Pelhřimov – pavilon péče o rodinu

 • Projektová dokumentace: OBERMEYER HELIKA a.s., Ing. Jiří Houda (ČKAIT 0009294, IP00), Ing. Josef Kříž, Martin Chromjak (ČKAIT 0013684, IP00), Milan Obermaier (ČKAIT 0012268, TP00), Jana Pražáková, Peter Kótka, Boris Hladký, Pavel Hude
 • Zhotovitel stavby: sdružení PKS stavby a.s., Metrostav a.s., Metrostav DIZ s.r.o., stavbyvedoucí Ing. Tomáš Kříž (ČKAIT 1400769, IP00), Ing. Luboš Jonáš (ČKAIT 1002932, TD02, TG00, TV02), Ing. Tomáš Novotný (ČKAIT 1400300, IP00), Ing. Radim Seifer (ČKAIT 1400584, TP00)
 • Technický dozor: EYE ingeniering s.r.o., Humpolec, Jiří Lukšíček (ČKAIT 0700668, TP00)
 • Stavebník: Kraj Vysočina

Návštěvnické centrum Rodinného pivovaru BERNARD v Humpolci

 • Architektonické řešení: Ing. arch. Petr Bernard (ČKA 01674, A.0), Ing. arch. Barbara Bencová (ČKA 05359, A.1)
 • Projektová dokumentace: Ing. Jan Kupec (ČKAIT 0013078, IP00), Studio A s.r.o.
 • Zhotovitel stavby: Podzimek a synové s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Tomáš Pěnička (ČKAIT 1400570, SP00), Pavel Podolský
 • Realizace: červen 2019 – duben 2022
 • Více: Stavba roku Kraje Vysočina 2022 (publikováno v Z+i 6/2024)

Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou

 • Projektová dokumentace: Ing. arch. Michal Zlatuška (ČKA 03038), Ing. Miroslav Navrátil
 • Zhotovil stavby: ARCHEON Stavby s.r.o. (ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.), Ing. Stanislav Štork (ČKAIT 1400350, IP00), stavbyvedoucí Lubomír Pavloň (ČKAIT 1400835, TP00)
 • TDI: Ing. Arch. Milan Šindler
 • Investor: Římsko-katolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou, Pavel Vlk, Biskupství brněnské

Kompetenční centrum společnosti BAUMIT, Brandýs nad Labem

 • Projektová dokumentace: Z-projekt s.r.o. a sebastian nagy architects, s.r.o., Petr Veselý (ČKAIT 0010752, TP00), Sebastian Nagy
 • Zhotovitel stavby: SYNER, s.r.o.
 • Investor: BAUMIT, spol. s r.o

Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb

 • Projektová dokumentace: SUDOP PRAHA a.s. a SUDOP EU a.s. / AMBERG Engineering Brno, a.s.
 • Zhotovitel stavby: STRABAG Rail a.s. / DT Mostárna, a.s. / STRABAG AG – odštěpný závod
 • Investor: Správa železnic, státní organizace
 • Ocenění: Cena ČKAIT udělená v rámci soutěže Stavba roku 2023

Více informací: stavbaroku.cz

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.