Valné hromady ČKAIT zvolily zcela nové vedení v sedmi ze třinácti oblastí

Volby valné hromady Ostrava. <em>Foto: Svatopluk Bijok</em>
Volby valné hromady Ostrava. Foto: Svatopluk Bijok

Letošní volební rok přinesl velké změny. Nové vedení má sedm oblastí, a to Brno, České Budějovice, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ústí nad Labem, Zlín. Dosavadní předsedové pokračují v šesti oblastech – Hradec Králové, Jihlava, Ostrava, Pardubice, Plzeň a Praha.

I když tyto změny vypadají poměrně revolučně, není tomu tak. V Českých Budějovicích, Olomouci a Ústí nad Labem původní předsedové již na tuto funkci nekandidovali. V Brně a Karlových Varech se museli vyrovnat s nenadálým úmrtím bývalých předsedů. Pouze ve dvou oblastech, a to v Liberci a ve Zlíně, nebyl zvolen původní předseda, i když se o tuto funkci ucházel. V těchto dvou oblastech také došlo k výměně většiny členů výboru. Ve dvou oblastech, v Liberci a ve Zlíně, se novými předsedkyněmi staly autorizované inženýrky. Dvě inženýrky se staly místopředsedkyněmi v oblastech Brno a Hradec Králové.

Co se nezměnilo, je tradičně malá účast autorizovaných osob na valných hromadách. Dalo by se zobecnit, že čím početnější oblast, tím menší zájem o profesní dění. Nejnižší účast má tradičně největší oblast Praha, kde na valnou hromadu přijede jen 1,8 % autorizovaných osob. Druhou nejnižší účast má druhá největší oblast Brno s 2,47 %. Naopak nejvyšší účast mají relativně malé oblasti, a to Pardubice 7,45 % a Zlín 6,6 %.

Tradičně také jednání oblastních valných hromad navštěvují zástupci představenstva, dozorčí rady, Kanceláře ČKAIT a pojišťovací makléři, aby informovali autorizované osoby o podstatných změnách a událostech týkajících se výkonu a správy profese.

Valné hromady ČKAIT 2024

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.