Jiří Karásek

  • DoubleDecker aneb projekt transformace českého stavebnictví

    Konference Transformace českého stavebnictví, uspořádaná 11. března 2024 v rámci projektu DoubleDecker v Nadaci ABF v Praze, rozvířila diskuzi. Autoři pod vedením SEVEn, The Energy Efficiency Center, představili Národní plán rozvoje českého stavebnictví, který přináší deset klíčových opatření, která mají být přijata s cílem připravit české stavebnictví nejen na nutné zdvojnásobení počtu kvalitních komplexních renovací budov, ale také na požadované zvýšení kvality budov a efektivity přípravy projektů a výstavby.