Jaké služby zajišťuje Středisko vzdělávání a informací ČKAIT?

Tradiční konference Fórum – letos na aktuální téma „Fotovoltaika a bezpečnost staveb“. Odborným garantem konference byl Ing. Ladislav Bukovský, předseda Technické komise ČKAIT a zároveň předseda výboru oblasti ČKAIT Praha
Tradiční konference Fórum – letos na aktuální téma „Fotovoltaika a bezpečnost staveb“. Odborným garantem konference byl Ing. Ladislav Bukovský, předseda Technické komise ČKAIT a zároveň předseda výboru oblasti ČKAIT Praha

Nejen pro orgány a členy Komory, ale i odbornou veřejnost poskytuje řadu služeb v oblasti celoživotního vzdělávání a poskytování informací. Hlavním cílem je usnadnit každodenní výkon profese autorizovaných osob a zviditelnit výsledky jejich práce.

Tvoříme a provozujeme portál PROFESIS, což je zkratka pro Profesní informační systém ČKAIT. Komunikujeme s jednotlivými autory pomůcek, ale i s profesními aktivy, které navrhují aktuální témata a jejich autory, sledujeme portály veřejné správy, na nichž dohledáváme nové dokumenty, které potřebují autorizované osoby k výkonu činnosti, a uveřejňujeme je v Aktualitách. Zpracováváme měsíční přehledy Právní informace (PI) a Informace o technických normách (ITN) tak, abychom Vám usnadnili práci. Nově jsme doplnili odkaz s prolinky na všechny dokumenty MMR související s novým stavebním zákonem a digitalizací.

Tvoříme a provozuje elektronický vzdělávací portál eduK, který v současné době obsahuje výběr záznamů webinářů pořádaných Komorou (pouze na základě souhlasu přednášejícího) a e-kurzy, jejichž úspěšné absolvování je akreditováno a je zařazeno do projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Tento projekt Celoživotní vzdělávání ČKAIT (CŽV) organizujeme a technicky zajišťujeme. Administrujeme přihlášky vzdělávacích akcí a přehlednou databázi akreditovaného vzdělávání, zajišťujeme chod Komise CŽV. Autorizovaným osobám rozesíláme měsíčně newslettery s nabídkou vzdělávání pořádaného Komorou na následující období. Jsme jedním z komorových organizátorů odborných seminářů, webinářů a konferencí pro členy, přičemž na některých spolupracujeme s oblastními kancelářemi. Letošním rokem končí tříletý běh projektu Celoživotní vzdělávání ČKAIT, již osmý. Připomínáme, že v případě kreditního vzdělávání musí autorizované osoby během tohoto tříletého období vykázat dvanáct získaných kreditů ze vzdělávacích akcí, z čehož musí být alespoň dvě zaměřeny na právní předpisy. Podmínky běhu, související informace i formuláře naleznete na webu Komory v rubrice Vzdělávání – Informace pro členy. V případě získání certifikátu odbornosti, jehož podmínkou je prokázání splnění podmínek běhu CŽV, dokazujete svou odbornou úroveň, která může být výhodou v případě zakázek. Současně je pro člena výhodou snížení spoluúčasti v případě škodní události na 5 000 Kč – viz pojištění AO na webu pojišťovacího makléře PM ČKAIT, s.r.o.

Pro zájemce z řad členů i veřejnosti provozujeme knihovnu a studovnu v budově ČKAIT v Praze. V knihovně nabízíme ke studiu odbornou literaturu, časopisy, umožnujeme nahlédnout do technických norem, pomáháme vyhledat publikace ze souborného katalogu Národní knihovny ČR i jiných knihoven. Mezi nejvíce poptávané podklady patří archiv typových a jiných podkladů k panelovým soustavám, montovaným skeletům a dalším konstrukcím. Studovat dokumenty chodí zájemci z celé republiky.

Činností interní je technická a organizační podpora pracovních skupin představenstva – rad, profesních aktivů oborů a specializací ČKAIT a některých komisí.

Pro členy Komory zajišťujeme také poradenství v oblasti bezbariérového řešení staveb v Praze a Ostravě. V Ostravě je konzultantkou Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., členka představenstva.

Komoru, její činnost, poslání a výstupy prezentujeme také na vybraných stavebních veletrzích. Na některých, na základě dohody s organizátorem, zajišťujeme chod stavebního poradenského centra, kde nezávislí odborníci bezplatně konzultují s tazateli jejich dotazy.

Další významnou činností je vydávání a distribuce časopisu Zprávy a informace ČKAIT v tištěné i elektronické formě. V elektronické verzi časopisu mnohé články uveřejňujeme rozšířené, u vybraných umožňujeme také řízenou diskuzi. Samozřejmou součástí je technická podpora redakční rady časopisu a rozesílka newsletteru o právě vydaném čísle.

Vůči veřejnosti prezentujeme Komoru primárně prostřednictvím Tiskového oddělení ČKAIT, které komunikuje s médii, spravuje sociální sítě, vydává tiskové zprávy atd.

Velkou prezentací inženýrského umění je soutěž Cena Inženýrské komory (CIK), kterou technicky a organizačně zajišťujeme také, včetně tvorby a správy portálu. Oceněné návrhy a stavby, i autorizované osoby, které stavbu přihlásily, případně ji zajišťovaly, prezentujeme ve veřejných médiích. Ke zviditelnění profese je určena i pravidelná konference Inženýrský den, tentokráte na vysoce aktuální téma „Dostupné bydlení“.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.