Ing. Tomáš Tužín

  • DISKUZE: Co kdyby voda tekla i do kopce?

    Řadu let se potkáváme jako projektanti se sílícím tlakem na zadržování vody v krajině. V následujícím textu se pokusím popsat, jak taková dobře míněná vůle k zasakování dešťových vod může narazit na mašinerii státní správy, která se může zaseknout i na tom, že s jistotou nevyloučí, že voda v rovině do kopce nepoteče a poté požaduje zpracování požárně bezpečnostního řešení pro rozšíření účelové komunikace.