Martin Perlík

  • Facebooková diskuse oblasti Praha

    Oblast Praha vytvořila na sociální síti Facebook diskusní skupinu, do které se mohou členové Komory zapojit. Je určena hlavně pro členy pražské oblasti, ale na diskusích se podílí členové z celé republiky.