Hrad Bečov nad Teplou

(foto: archiv ČNB)
(foto: archiv ČNB)

9. zlatá pamětní mince edice Hrady
cyklus zlatých mincí České národní banky

V březnu 2019 vyhlásila Česká národní banka Cenu na návrh zlaté mince ČNB z cyklu Hrady. Motivem pro tuto investiční minci se stal hrad a zámek Bečov nad Teplou. Uzávěrka proběhla v květnu 2019. Do soutěže bylo přihlášeno 11 výtvarníků a 21 sádrových modelů. Bankovní rada ČNB na svém jednání v červnu 2019 vybrala k realizaci návrh pana Luboše Charváta. Emise se uskutečnila 26. května 2020.

(foto: Jan Borecký)

Bečov nad Teplou (německy Petschau) se nachází jižně od Karlových Varů. Hrad stojí nad hlubokým údolím obklopen vysokými lesnatými kopci, které patří k Slavkovskému lesu a Tepelské vrchovině. Ze dvou stran jej obtéká řeka Teplá a z třetí strany je oddělen Dolským dříve Hlubokým potokem. V údolí se nachází malebné městečko Bečov nad Teplou. Středověký hrad vznikl nad osadou Bečov na začátku 14. století. Chránil důležitou křižovatku zemských cest. Hrad se rozkládá na ostrožně stoupající od jihovýchodu k severozápadu. Zatímco na jihozápadě spadá svah prudce dolů, na severovýchodě klesá terén velmi pozvolna. Jádro hradu tvoří zbytky okrouhlé věže spolu s mohutným nepravidelným objektem Pluhovských domů a dvojicí hranolových věží srostlých pomocí spojovacího křídla v jeden celek a umístěných na nejvyšší části ostrožny. Východní věž obsahuje hradní kapli s významnými nástěnnými malbami, mohutná západní věž pak řadu obytných místností. Je zde dochována řada pozdně gotických kamenických článků, například portálů a také zbytky malířské výzdoby. Na jihozápadě pak hradní jádro doplňuje budova klasicistních stájí. Jižněji se nachází barokní zámek s přilehlou terasovou zámeckou zahradou.

V roce 1985 byl v prostoru hradní kaple nalezen a vyzvednut relikviář svatého Maura, který zde byl ukryt patrně na konci druhé světové války v roce 1945. Představuje velmi cennou románskou památku a vedle korunovačních klenotů je také nejvýznamnější klenotnickou památkou v Čechách. Od roku 2002 je relikviář po předchozím restaurování opět umístěn v Bečově nad Teplou, nyní v prostoru barokního zámku.

Hrad a zámek Bečov získal v roce 2011 za Projekt prezentace a konzervace hradu prestižní mezinárodní ocenění Europa Nostra.