BIM v Českých Budějovicích

V rámci celoživotního vzdělávání autorizovaných osob a v rámci přípravy na budoucí digitalizaci a modernizaci projektování a stavění pořádala oblast České Budějovice 20. února 2020 již čtvrtý seminář na téma BIM, tentokráte s názvem Co je nutné pro úspěch BIM projektu? Pokračování vzdělávání v BIM je plánováno na podzim.
Na druhé pololetí 2020 oblast připravuje i řadu dalších seminářů. Již tradičně se věnuje mimo jiné výstavbě dálnice D3.

Již čtvrtého semináře o BIM se zúčastnilo 27 autorizovaných osob a také 20 žáků posledního maturitního ročníku SPŠ stavební České Budějovice.

Přednášející Ing. Petr Vaněk a Tomáš Krajčinovský, oba členové CZ BIM a Odborná rada pro BIM se zaměřili na tyto okruhy otázek:

 1. Předpoklady úspěšného využití BIM modelu pro navrhování, realizaci a provoz (požadavky,
  BIM protokol, CDE, BEP, datový standard)
 2. Kontrola BIM modelu
 3. BIM model při realizaci staveb
 4. BIM model a facility management
 5. Příležitosti a rizika využívání BIM modelu

Uvedli též praktické příklady některých programů firmy BIM.POINT. Případné informace lze získat na www.bim-point.com.

Pokračování seminářů oblastní kanceláře České Budějovice se připravují na podzim 2020. Více informací zde.

Plán dalších odborných akcí na 2. pololetí 2020:

 • 17. září 2020 Diskusní odpoledne k dálnici D3 u Českých Budějovic
 • 24. září 2020 Navrhování ochrany pozemních staveb před nežádoucím působením vody
 • 15. října 2020 Impregnace konstrukčního dřeva
 • 19. listopadu 2020 Výroba stlačeného vzduchu jako součást technického zařízení budov
 • 26.–27. listopadu 2020 Defekty budov 2020