Miroslav Brada – 80 let

Miroslav Brada – 80 let

Ing. Miroslav Brada se narodil 19. května 1940 v Plzni. Muž na svém místě v oboru jeho práce, přítel, kamarád, nezkazí žádnou legraci, tak nějak bychom mohli charakterizovat našeho kolegu a člena ČKAIT Ing. Miroslava Bradu.

Kdo ho zná jenom trošku, nikdy by mu nehádal těch osm křížků, ale někdo má dar, že duchem zůstává mladý, a přitom s léty získává potřebný životní nadhled. Náš jubilant je absolventem strojní fakulty Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni – obor strojírenská technologie – válcovenské zařízení. Po absolvování školy a promoci nastoupil v roce 1962 do Škody Plzeň, kde pracoval jako projektant. Od roku 1989 zastával různé vedoucí funkce, od vedoucího strojních projektů až po ředitele útvaru dodávek investičních celků. V rámci této činnosti se účastnil řady montáží doma i v zahraničí. Do důchodu odešel v roce 2005, ale ani potom nezaložil ruce do klína a ještě řadu let pracoval v inženýrské firmě TI Centrum.

Od 1. července 1993 je autorizovaným inženýrem v oboru Technologická zařízení staveb. Podílel se aktivně na začlenění svého oboru do struktury ČKAIT. Ostatně pro ČKAIT pracoval jako člen oblastního výboru v Plzni již od roku 1994. V roce 2008 byl zvolen shromážděním delegátů členem Stavovského soudu, kde mohl v následujících letech v plné míře uplatnit své bohaté životní zkušenosti. Od roku 2014 je čestným členem ČKAIT.

Do dalších let přejeme jubilantovi stejný životní optimismus a elán, které ho provázejí celým životem.

 

Výbor oblasti Plzeň