Největší energetický projekt světa vzniká ve Francii

V Cadarache u francouzského Marseille se v červenci začalo s montáží obrovských dílů Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER). Montáž bude probíhat do roku 2025, o deset let později by měl být projekt spuštěn.

Projekt ITER byl zahájen již v roce 2006 a jeho cílem je realizace gigantického zařízení na výrobu energie – tzv. tokamak. Tokamak je zařízení vytvářející toroidální magnetické pole, používané jako magnetická nádoba pro uchovávání vysokoteplotního plazmatu. To má za úkol prokázat možnost výroby elektrické energie z termojaderné fúzní reakce. Zjednodušeně se dá říci, že v porovnání s existujícími jadernými reaktory, které štěpí atomová jádra, tokamaky typu ITER generují energii sloučením atomů při teplotě 150 milionů stupňů Celsia. Napodobují tak produkci energie Slunce a jiných hvězd. (Fúzní reakce by měla probíhat ve vakuové komoře, která umožní vyprodukovat jádrům lehkých atomů dostatečnou energii na to, aby se k sobě mohla přiblížit na takovou vzdálenost, že se sloučí do jádra těžšího a při tom se uvolní obrovské množství energie. K takové operaci je potřeba vysoká energie, protože obě jádra se vzájemně odpuzují.)

Pokud by se ITER zprovoznil, mohl by poskytnout téměř nevyčerpatelný zdroj čisté, levné a bezpečné energie – u fúzního reaktoru totiž nemůže dojít k nekontrolovatelné štěpné jaderné reakci a nevzniká nebezpečný radioaktivní odpad. Tento zvláštní druh elektrárny by měl mít rozlohu přibližně jako Jaderná elektrárna Temelín. Na projektu se podílí 35 zemí z celého světa a nechybí ani Česká republika (tu zastupují odborníci z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd). V současnosti je dokončena většina budov včetně reaktorového komplexu, instalují se některé technologie a začíná se s montáží komponentů samotného tokamaku. Odborníci ale upozorňují, že fúzní reaktor lze považovat výhradně za pokusný a jeho připojení k síti bude možné nejdříve v roce 2060, nikoliv v roce 2035. Původní rozpočet projektu se již několikrát překročil, nyní se odhaduje na 20 miliard eur (více než 520 miliard korun).

Tokamaky nejsou ničím výjimečným. Např. Čína na přelomu roku dokončila konstrukci fúzního reaktoru jménem HL-2M. Toto zařízení by mělo dosáhnout teploty až 200 milionů stupňů Celsia a v pozemských podmínkách vytvořit obdobu „nového Slunce“. Spuštěn by měl být ještě letos. Také Akademie věd ČR disponuje od roku 2008 magnetickou nádobou pro uchovávání vysokoteplotního plazmatu – Tokamak COMPASS. Rozměrově Tokamak COMPASS pracuje s jednou desetinou velikosti plazmatu než zmíněný ITER.

(zdroj: www.iter.org)

Více informací na www.iter.org/newsline/222/1164

Galerie