MĚSTO A SVĚTLO – 25. mezinárodní konference Karlovarsko 2020

Konference se koná v náhradním termínu 5. listopadu 2021 od 9.00 hod. v Kulturním centru SVOBODA Cheb.

PROGRAM - aktualizace k 27.10.2021, dvě přednášky zrušeny z důvodu covidu, ostatní platí

 • x Do jaké míry jsou LED diody dlouhodobě udržitelné? Osvětlení měst z ekologického, ekonomického a sociálního hlediska / Dr. Phil. Nona Schulte-Römer, vědecká pracovnice v Centru pro výzkum životního prostředí Helmholtz (UFC) / Garant: Saská IK (Poznámka: tato přednáška je zrušena dne 27.10.2021)
 • Koncepce osvětlení Kamenného mostu v Řezně / Dipl.-Ing. (FH) Michael Bamberger, Ingenieure Bamberger GmbH & Co.KG. / Garant: Bavorská inženýrská komora
 • x Osvětlení ve veřejném prostoru a účinky na životní prostředí / Dipl.-Ing. Jens Oehme, majitel inženýrské kanceláře pro světelnou a osvětlovací techniku / Garant: VBI (Poznámka: tato přednáška je zrušena dne 27.10.2021)
 • Aktuálně o světle / Ing. arch. Lenka Maierová, Ph.D., UCEEB ČVUT v Praze, FSv ČVUT v Praze, doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK Praha / Garant: ČKAIT
 • Studentské práce na téma Město a světlo – představení ­posterů s prezentací / Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. / Garant: Fakulta stavební VUT v Brně
 • Význam oslunění vnějších a vnitřních prostor v městském prostředí / doc. Ing. Stanislav Darula, CSc., Slovenská akademie věd, Ústav stavebnictví a architektury / Garant: SKSI
 • Město a světlo / doc. Ing. arch. Petr Durdík, CSc., prezident Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, z.s. / Garant: ČSSI
 • Slunce a stín jako kvalitativní ukazatel veřejného prostoru / Ing. Jan Tichý, Fakulta stavební VUT v Brně / Garant: Fakulta stavební VUT v Brně
 • Potenciál městského osvětlení jako zásadní městský prvek/ doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA, Fakulta dopravní ČVUT v ­Praze / Garant: Česká společnost městského inženýrství ČSSI
 • Panelová diskuse k předneseným referátům / řídí Ing. Pavel Křeček a Ing. Jitka Thomasová
 • Zhodnocení a závěr konference / doc. Ing. František Kuda, CSc., předseda Vědecké rady konference MI Karlovarsko

Pořadateli konference jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů, Ingenieurkammer Sachsen ve spolupráci s organizacemi Bayerische Ingenieurekammer – Bau, Ingenieurkammer Thüringen, Verband Beratender Ingenieure (VBI), Slovenská komora stavebných inžinierov, Česká společnost městského inženýrství ČSSI, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební VUT v Brně.

Záštitu nad pořádáním konference převzali ministr kultury, ministryně pro místní rozvoj, ministr dopravy, ministr průmyslu a obchodu, hejtman Karlovarského kraje, starosta města Cheb.

Je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

 

 

Ing. Svatopluk Zídek
předseda výboru oblasti ČKAIT Karlovy Vary