Praha má evropsky unikátní řešení spadiště aneb splašky na tobogánu

• Typ: SŠ3 spadiště s tangenciálním nátokem, šroubovicovým obtokem • Místo: ulice Na Okrouhlíku, Praha 8 • Stavebník: hlavní město Praha • Zastoupený: Pražská
vodohospodářská společnost a.s. • Generální projektant: KO-KA s.r.o. • Vedoucí projektu: Ing. Štěpán Moučka • Zodpovědný projektant: Ing. Petra Bařinová, Ing. Václav Stach
• Zhotovitel: INOS Zličín, a.s. • Subdodavatel: Čermák a Hrachovec a.s.
• Typ: SŠ3 spadiště s tangenciálním nátokem, šroubovicovým obtokem • Místo: ulice Na Okrouhlíku, Praha 8 • Stavebník: hlavní město Praha • Zastoupený: Pražská vodohospodářská společnost a.s. • Generální projektant: KO-KA s.r.o. • Vedoucí projektu: Ing. Štěpán Moučka • Zodpovědný projektant: Ing. Petra Bařinová, Ing. Václav Stach • Zhotovitel: INOS Zličín, a.s. • Subdodavatel: Čermák a Hrachovec a.s.

Vedením splašků po spirále se zamezí jejich rozstřikování a tím se minimalizuje kontaminace ovzduší hygienicky velmi agresivním aerosolem. Z pohledu budoucího provozu a údržby je to podstatná skutečnost.

Pražská vodohospodářská společnost (PVS) vlastněná hlavním městem uvedla na konci června 2020 do provozu nové spadiště odpadních vod v pražské Libni. Nová stavba díky svému unikátnímu technickému řešení propojí spadištěm se spirálovým skluzem pro průtok splaškové vody kanalizační stoky s výškovým rozdílem 27 m na minimální půdorysné ploše. Práce byly zahájeny v srpnu 2016, do provozu bylo uvedeno v červnu 2020.

Nejzajímavější objekt na pražské stokové síti

Objekt spadiště je evropským unikátem a jedním z nejzajímavějších objektů na pražské stokové síti.

Ojedinělé řešení umožní s minimálním horizontálním zásahem do prostoru spojit stoky uložené v různých výškách v jednom místě, a tím je velice citlivé k přírodnímu prostředí a místu, kde je řešení použito. Jedná se o 36 metrů hlubokou spadišťovou šachtu na jednotné kanalizaci. Výška samotného spádového stupně, tj. výška, ze které padá voda do spodní trasy kanalizace, je 27 m. Výsledkem odborných posouzení mnoha konceptů řešení byl jako použitelný způsob vyhodnocen spirálový skluz pro splaškový průtok. Nově vybudované spadiště nahrazuje současnou kanalizační soustavu umístěnou v zahrádkářské kolonii na pozemcích MČ Prahy 8, která byla na pokraji životnosti a vyžadovala kompletní rekonstrukci. Nové spadiště je součástí celkové rekonstrukce kanalizačního sběrače v ulici Nad Novou Libní. Objem odvedené odpadní vody bude na úrovni menšího města a řešení umožní výsadbu nové zeleně v místech původní soustavy stok.

„Oceňuji, že se jsme dovedli opět spojit veřejnou, soukromou i akademickou sféru a podařilo se nám vymyslet toto jedinečné řešení. Potřeba budování kanalizačních soustav v evropských městech vedla mnohdy k originálním technickým řešením, ze kterých jsou dnes zajímavé technické památky. Tato nově zbudovaná stoka je unikátní technickou stavbou, která se těmto technickým památkám vyrovnává kombinací inženýrsky originálního řešení v daném místě a svou maximální účelností,“ uvedl Petr Hlubuček, náměstek primátora.

Unikátní řešení překonání terénního rozdílu je výsledkem spolupráce Pražské vodohospodářské společnosti a.s. a projektové kanceláře KO-KA s.r.o. Parametry řešení testovalo ČVUT a na stavbě se podílely společnosti INOS Zličín, a.s., a Čermák a Hrachovec, a.s.

 

Ing. Štěpán Moučka
vedoucí projektu