Profesní informační systém ČKAIT

Systém PROFESIS je přístupný bez přihlášení, s výjimkou vybraných pomůcek, právních předpisů, českých technických norem (ČSN v plném znění jsou přístupné pouze pro členy se smluvním vztahem s agenturou ČAS) a studijních materiálů.

Novinky

 • MP 1.2.1 Připojování nemovitostí zřízením sjezdů na pozemní komunikace
 • MP 9.2 Technický dozor stavebníka

Aktualizace

 • A 3.19 Dokumentace staveb
 • TP 3.8.1 Minimální standardy BOZP ve výstavbě
 • MP 1 Projektová činnost
 • MP 1.1.2 Zásady organizace výstavby
 • MP 1.5.1 TZS. Plynová zařízení
 • MP 1.5.4 TZS. Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení
 • MP 1.5.5 TZS. Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb
 • MP 1.5.6 TZS. Stavby na poddolovaném území
 • MP 1.5.7 TZS. Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb
 • MP 1.5.8 TZS. Zařízení horizontální a vertikální dopravy
 • MP 2.5.1 Vedení provádění technologických staveb
 • MP 2.6.1 Bezpečnost při provádění prací na staveništi
 • MP 2.6.2 Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • PS 10.6 Stavební a technická údržba staveb

Právní předpisy

Právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, uvedené v systému PROFESIS, jsou aktualizovány ve 14denních intervalech.

Přístup do systému

Systém PROFESIS je přístupný bez přihlášení, s výjimkou vybraných pomůcek, právních předpisů, českých technických norem (ČSN v plném znění jsou přístupné pouze pro členy se smluvním vztahem s agenturou ČAS) a studijních materiálů. Přístup k neveřejným dokumentům a tisk pomůcek ve formátu PDF je umožněn po přihlášení. UŽIVATELSKÉ JMÉNO je členské číslo (všech 7 znaků), o HESLO je možné požádat e-mailem. Kompletní nabídka služeb je pro členy ČKAIT zdarma. Kontakt pro návrhy, připomínky, dotazy a žádosti o heslo: profesis@ckait.cz.

 

Ing. Dominika Hejduková
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT