A kdo získá titul Stavba roku 2020?

Porotě Stavby roku 2020 se práce vleže zalíbila – TELEHOUSE (zleva doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D., Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana – ­předseda, Ing. arch. Martina Hovořáková, Ing. Ladislav Vaněk)
Porotě Stavby roku 2020 se práce vleže zalíbila – TELEHOUSE (zleva doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D., Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana – ­předseda, Ing. arch. Martina Hovořáková, Ing. Ladislav Vaněk)

Veřejné hlasování bude ukončeno ve středu 14. října ve 12.00 hod. Také vy můžete dát svůj hlas vaší favorizované stavbě na www.stavbaroku.cz. Nominace budou vyhlášeny na slavnostním večeru ve čtvrtek 10. září 2020 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze. Slavnostní udílení titulů a zvláštních cen proběhne 15. října 2020 tradičně v Betlémské kapli v Praze.

V letošním roce probíhá již 28. ročník prestižní soutěže Stavba roku, jejímiž vypisovateli jsou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Tak jako každým rokem byla i letos soutěž určena pro stavby realizované na území České republiky a pro stavby realizované mimo území ČR.

O titul soutěžilo 87 přihlášených staveb!

Soutěž si rok od roku získává čím dál větší prestiž, a to zejména tím, že mezi sebou soutěží stavby rozličných velikostí, různého typologického spektra a stavebních odvětví. Nejinak tomu bylo také v letošním ročníku a svědčí o tom neuvěřitelný rekordní počet staveb v celé 28leté historii soutěže. O titul Stavba roku 2020 soutěžilo celkem 87 přihlášených staveb a stavebních děl, z toho 84 staveb v soutěži Stavba roku 2020 a tři stavby v soutěži Zahraniční stavba roku 2020.

Z pohledu územního zastoupení byly pokryty všechny kraje České republiky. Tradičně nejsilněji je zastoupena Praha (23 ­staveb), následuje Středočeský kraj (13 staveb), Moravskoslezský kraj (9 staveb), Liberecký kraj (8 staveb), Jihomoravský kraj (7 staveb), se čtyřmi stavbami kraj Plzeňský a Ústecký, kraje Královéhradecký a Pardubický se třemi stavbami a po dvou stavbách se nacházelo v krajích Jihočeském, Karlovarském, Vysočině, Olomouckém a Zlínském. U zahraničních staveb byl zastoupen Singapur, Finsko a Slovenská republika.

Porota navštěvovala 87 přihlášených staveb za každého počasí.

Porota všechny stavby navštívila

V minulém roce bylo přijato rozhodnutí, že odborná porota navštíví všechny přihlášené stavby. Toto rozhodnutí bylo akceptováno také v letošním 28. ročníku a pětičlenná porota spolu s ředitelkou rozvoje nadačních programů Ing. arch. Marií Špačkovou musela odladit scénář co nejefektivnějšího postupu prohlídek všech 84 staveb.

Před samotným zahájením prací poroty bylo ještě zapotřebí zvolit předsedu. Po dlouholetém působení v čele poroty se v rámci loňského slavnostního večera rozloučila doc. Ing. Radomíra ­Sedláková, CSc. Proto bylo nutné doplnit porotu a zvolit nového předsedu, kterým byl jednomyslně zvolen Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana. Dalšími členy obnovené poroty 28. ročníku soutěže Stavba roku jsou – Ing. arch. Martina Hovořáková (Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství), Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. (Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR) a Ing. Ladislav Vaněk (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR).

V porotě pracovaly dvě ženy - Ing. arch. Martina Hovořáková (Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství) a Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. (ČKAIT)

Tour de Stavba roku = 2570 km za 12 dní

Prohlídky všech staveb byly velmi důležitou a nezbytnou součástí práce poroty. Během 12 dnů porota projela Českou republikou 2570 km, při vlastní návštěvě všech 84 staveb do nohou dostala 115,5 km a vystoupala tisíce schodů, čemuž přispěly takové stavby, jako byla věž zvonice kostela bl. Restituty v Brně-Lesné, schodiště BONO PUBLICO v Hradci Králové nebo rozhledna Císařský kámen ve Vratislavicích nad Nisou. Mohlo by se zdát, že letošní cesty byly náročné, zvláště při nadmíru letním počasí, ale atmosféra mezi porotci byla velmi příjemná a hodně optimistická. Takové foto s pohárem Baníku na travnaté ploše na Bazalech, to přeci nemá hned tak někdo!

Porota na stadionu Bazaly

Veřejné hlasování skončí 14. října 2020

Po celou dobu s porotou jezdil také filmový štáb, jenž sbíral materiál na dokument Stavba roku 2020 a jednotlivé spoty všech přihlášených staveb. První veřejné představení je plánováno v rámci veletrhu FOR ARCH 2020, jenž se bude konat ve dnech 22.–26. září 2020 na výstavišti PVA EXPO PRAHA. Zároveň zde budou k vidění všechny přihlášené stavby 28. ročníku formou tradiční výstavy, která je každoročně součástí tohoto stavebního veletrhu.

V současnosti již proběhly nominace, které budou vyhlášeny na slavnostním večeru ve čtvrtek 10. září 2020 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze.

Slavnostní udílení titulů a zvláštních cen proběhne 15. října 2020 tradičně v Betlémské kapli v Praze. Kromě ocenění Stavba roku 2020 se bude udělovat i ocenění v soutěžích Zahraniční stavba roku 2020 a Urbanistický projekt roku 2020.

Pro širokou odbornou i laickou veřejnost stále probíhá veřejné hlasování, které bude ukončeno ve středu 14. října ve 12.00 hod. Také vy můžete dát svůj hlas vaší favorizované stavbě na www.stavbaroku.cz.

Prohlídka vinařství Lahofer

Letošní úroveň byla velmi vysoká a porota měla opravdu těžké rozhodování.

 

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
členka Představenstva ČKAIT