Pražské stavební předpisy chtějí zpřesnit pojmy

Nová vila, která v posledních letech vyrostla v přírodním parku Šárka-Lysolaje. Na pozemku původně žádné stavby nebyly. (foto: Josef Havaš)
Nová vila, která v posledních letech vyrostla v přírodním parku Šárka-Lysolaje. Na pozemku původně žádné stavby nebyly. (foto: Josef Havaš)

Rada hlavního města schválila 22. června 2020 návrh nového znění Pražských stavebních předpisů, který má zmírnit riziko odlišného výkladu zastavitelnosti území. Nyní půjde návrh do připomínkového řízení.

V Pražských stavebních předpisech (PSP) se nyní mají upřesnit pojmy jako zastavěnost, zastavitelnost a nezastavěnost ve vztahu k pojmosloví ve stavebním zákoně. Cílem je upravit ustanovení „Členění území podle zastavěnosti a zastavitelnosti“ tak, aby byla vyloučena možnost odlišného výkladu. Na ni se přišlo při projednávání Metropolitního plánu v létě 2018.

„Díky tomu se teď vyhneme různým interpretacím a odstraníme tím skuliny, které by někdo mohl použít při plánované výstavbě,“ komentuje novelu Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

Návrh novely tedy po čtyřech letech od vyhlášení PSP upravuje detailní popis pojmů a nedovoluje tak různé výklady, jelikož nová textace je jednoznačná. Díky návrhu budou PSP moci v budoucnu společně s Metropolitním plánem korigovat nešťastné vymezení zastavěného území. Nyní se k navrhované změně vyjádří městské části a Ministerstvo pro místní rozvoj.

„Kdybyste se v tuto chvíli podívali například na Divokou Šárku z pohledu stavebního zákona, uvidíte, že se jedná o zastavěné území neboli intravilán. Právě technická novela PSP ruku v ruce s budoucím Metropolitním plánem umí tento nesoulad mezi právním a skutečným stavem odstranit. Dalo by se říci, že Divokou Šárku navracíme zpět krajině,“ popisuje Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR).

Bohužel někteří investoři mezitím využili situaci a uprostřed přírodního parku vyrostlo hned několik vil.

 

Z tiskové zprávy Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy