• Úvodník červen 2022

  V době, kdy píšu tento úvodník, byla odložena účinnost rozhodujících částí nového stavebního zákona o jeden rok. Odložení se netýká vzniku Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, který zahájí svou činnost již v polovině příštího roku. Jeho úkolem bude povolování velkých investičních záměrů, jako je kupříkladu dálnice nebo atomová elektrárna. Do konce letošního roku by se měla projednat novela zákona, která vypouští nejen institut Nejvyššího stavebního úřadu, ale výrazně redukuje i počet stávajících stavebních úřadů. Do probíhajícího mezirezortn
 • Profesní pojištění – na co se vztahuje a čím je specifické?

  Každý člen ČKAIT má základní pojištění profesní odpovědnosti hrazené v rámci členských příspěvků. Při stále rostoucích cenách napříč všemi obory využívá čím dál více autorizovaných osob připojištění, nebo o něm uvažuje. Jste si však jisti, v jakých případech Vás chrání a k čemu přesně profesní pojištění slouží? A kdy naopak pojistnou ochranu neposkytuje?

 • První velká novela nového stavebního zákona

  Co je a není předmětem první velké tzv. institucionální novely stavebního zákona? Z pohledu ČKAIT je kladně hodnocený návrat k jednotným stavebně technickým předpisům platným pro celou ČR, návrat požadavku na přímé osvětlení a větrání bytů či obnovení zkráceného postupu pořizování změn územního plánu.

 • MMR vypořádává připomínky k novele nového stavebního zákona

  Na společném setkání ministra Ivana Bartoše a předsedy Roberta Špalka s novináři, které se uskutečnilo v sídle MMR na Staroměstském náměstí v úterý 7. června, zaznělo, že věcná shoda nad novelou stavebního zákona se týká většiny hlavních změn. V týž den bylo zahájeno vypořádání připomínek k věcné novele nového stavebního zákona (NSZ).

 • NÁZOR: Dozor projektanta by měl být povinný i u profesí

  Projektantem se člověk nestane tak, že jenom ťuká do klávesnice a poslouchá rady některých „šmejdů“, kteří včera prodávali gumovky a dnes třeba kotle. Musí chodit i na stavbu a vidět, jak vše funguje. Povinný dozor projektanta přispívá k jeho profesnímu růstu.

 • Má být dozor projektanta povinný?

  ČKAIT usiluje o to, aby autorský dozor projektanta byl povinný u všech staveb projektovaných autorizovanou osobou. Jak vypadá právní rámec institutu autorského dozoru projektanta? A co je jeho hlavním úkolem?

 • Výsledky ankety mezi autorizovanými osobami

  Výkon povinného dozoru projektanta (dnes autorského dozoru) by uvítalo 69 % účastníků ankety mezi členy ČKAIT. Anketa poukázala i na některé nejasnosti výkladu a problematičnost výkonu činnosti autorského dozoru.

 • Revoluční změny v bezpečnosti práce s vyhrazenými technickými zařízeními

  Ukončení platnosti zavedené vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhláška č. 50/1978 Sb. ve znění jejích novel) k 1. červenci 2022 nejspíše v praxi způsobí rozruch. Pro naplnění nových požadavků zákona musí být přijaty nové prováděcí právní předpisy nahrazující dosavadní zákonem rušené vyhlášky, a to formou nařízení vlády.

 • ČKAIT a Integrovaný záchranný systém

  Přinášíme ohlédnutí za vznikem spolupráce mezi ČKAIT a Integrovaným záchranným systémem po povodních před 25 lety. Na základě zkušeností s loňským tornádem Komora nyní připravuje aktualizaci rámcové smlouvy o vzájemné spolupráci.

 • Jak stavět „post-tornádový“ dům

  Autorizované osoby ČKAIT se aktivně zapojily do obnovy budov i celých oblastí postižených loňským tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku. Novostavba post‑tornádového domu byla dokončena pět měsíců po katastrofě a za 4,6 milionů korun. Může být inspirací pro ostatní stavebníky i v současné komplikované situaci drahých energií a nedostatku stavebních materiálů.

 • Není panelák jako panelák. Modernizace bytů vyžaduje odborníky

  ČKAIT dlouhodobě upozorňuje, že účast kvalifikovaného projektanta i statika je nutnou podmínkou realizace stavebních zásahů do panelových domů. Varuje před riziky spojenými s přetěžováním nosných konstrukcí dostavbami, bouráním dodatečných otvorů u nenosných, ale i nosných stěn, zřizováním zelených střech bez statického posouzení únosnosti konstrukce či nekvalitním zateplováním bez autorizovaného projektanta.

 • Jak na obnovu bytových jader panelových domů

  Modernizace koupelen a kuchyní včetně časté změny dispozic a doplnění nových konstrukcí by vždy měly být provedeny odborně s hlubší znalostí problematiky. Autorizovaným osobám, které budou řešit úpravy bytů v panelových domech, poskytuje ČKAIT technickou podporu. Pomůcky jsou uveřejněny na profesis.ckait.cz. Panelové soustavy, které se podařilo získat, jsou archivovány, postupně digitalizovány a zpřístupněny v Knihovně ČKAIT.

 • Odborná konference: Strategie CPTED a její přínosy pro bezpečnost měst

  Dne 6. října 2022 se v prostorách Kongresového centra v Praze uskuteční odborná konference věnovaná využití strategie CPTED v praxi. Konference, kterou pořádá MV ČR ve spolupráci s agenturou ČAS u příležitosti předsednictví ČR v Radě EU, je tematicky rozdělena do tří bloků:

 • Proč je důležitá stavební akustika

  Akustické řešení je vždy výsledkem kolektivní práce projektanta, hygienika i specialisty akustika. Musí přijatelným způsobem vyvážit technické a ekonomické možnosti na jedné straně a požadavky ochrany zdraví a pohody života na straně druhé. Nyní se připomínkuje novela, která mění některé limity hluku.

 • Elektronické vzdělávání eduK

  Středisko vzdělávání a informací ČKAIT již delší dobu připravovalo možnost elektronického vzdělávání pro autorizované osoby. Výstupem je elektronický vzdělávací portál – eduK.

 • Setkání profesních komor s představiteli české vlády

  Mezi tématy jednání premiéra Petra Fialy a dalších členů vlády s představiteli profesních komor, které se uskutečnilo ve čtvrtek 2. června 2022 ve Strakově akademii, byly příprava nových zákonů, ale třeba i přípravy blížícího se českého předsednictví v Radě Evropské unie.

 • Valná hromada Brno

  Valná hromada Brněnské oblasti ČKAIT se konala 24. března 2022 v hotelu Avanti. 91 autorizovaných osob, tj. 1,9 % z 4806 řádných členů oblasti, zvolilo 30 delegátů SD 2022.

 • Valná hromada Hradec Králové

  Valná hromada Královéhradecké oblasti ČKAIT se konala 12. dubna 2022 v Kongresovém centru Aldis. 66 autorizovaných osob, tj. 3,2 % z 2049 řádných členů oblasti zvolilo, 6 delegátů na SD 2022.

 • Valná hromada Jihlava

  Valná hromada Jihlavské oblasti ČKAIT proběhla 2. března 2022 v Gotickém sále Radnice Jihlava. 26 autorizovaných osob, tj. 2,5 % z 1025 řádných členů oblasti, zvolilo 6 delegátů SD 2022.

 • Valná hromada Karlovy Vary

  Valná hromada Karlovarské oblasti ČKAIT se konala 26. 4. 2022 v Krajské knihovně. 45 autorizovaných osob, tj. 5,2 % z 864 členů oblasti, zvolilo 6 delegátů SD 2022.

 • Valná hromada Liberec

  Valná hromada Liberecké oblasti ČKAIT se konala 6. dubna 2022 v Home Credit Areny. 53 autorizovaných osob, tj. 5,1 % z 1038 řádných členů oblasti, zvolilo 6 delegátů SD ČKAIT.

 • Valná hromada Olomouc

  Valná hromada Olomoucké oblasti ČKAIT se konala 15. března 2022 v kongresovém centru CLARION. 83 autorizovaných osob, tj. 5,3 % z 1574 řádných členů oblasti, zvolilo 10 delegátů SD 2022.

 • Valná hromada Ostrava

  Valná hromada Ostravské oblasti ČKAIT se konala 25.4.2022 v Domě kultury. 96 autorizovaných osob, tj. 3,3 % z 2 886 řádných členů, zvolilo 18 delegátů SD 2022.

 • Valná hromada Plzeň

  Valná hromada Plzeňské oblasti ČKAIT se konala 28. února 2022 v Měšťanské besedě. 82 autorizovaných osob, tj. 4,9 % z 1657 řádných členů oblasti, zvolilo 10 delegátů SD 2022.

 • Valná hromada Ústí nad Labem

  Valná hromada Ústecké oblasti ČKAIT se konala dne 29. března 2022 na Hradě Litoměřice. Účastnilo se jí 76 členů, tj. 4,2% ze 1787 řádných členů oblasti. Hlasovalo 53 členů, kteří zvolili 11 delegátů SD 2022.

 • Valná hromada Zlín

  Valná hromada zlínské oblasti ČKAIT proběhla 8. března 2022 v hotelu Baltaci Atrium v Lešetíně. 67 členů, tj. 4,6 % z 1458 řádných členů oblasti, zvolilo 9 delegátů SD 2022.

 • Stavba roku Jihomoravského kraje 2021

  Porota letos ocenila v sedmi kategoriích celkem 22 staveb z celkem 37 přihlášených realizací. Nejlepší projekty jihomoravských stavebníků 20. ročníku soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2021 byly vyhlášeny 21. dubna 2022 v reprezentativních prostorách auly Fakulty stavební na VUT v Brně.

 • Stavba roku Libereckého kraje 2022

  Do letošního ročníku se přihlásilo 26 realizací a 9 studentských projektů. Široká paleta stavebních počinů ale i kvalitní studentské projekty potěšily odbornou porotu i veřejnost, která se zapojila do on-linového hlasování. Absolutním vítězem se stalo spolkové centrum a knihovna IGI Vratislavice. U poroty bodovalo originálním propojením historické budovy a moderní přístavby s nápaditým, a přitom účelným uspořádáním prostor pro různorodé využití.

 • Cena Víta Brandy – ocenění za dobré změny ve veřejném prostoru

  Celkem 54 projektů z Česka a Slovenska se utkalo o Cenu Víta Brandy 2022. Hlavní cena za nejlepší realizaci dopravních staveb a proměn ve veřejném prostoru získala revitalizace Moskevské ulice v Praze. Soutěžící i porota potvrdili, že podobná soutěž v tuzemsku chyběla a příklady mohou být inspirací i pro další města a regiony.

 • Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2021

  V úterý 24. 5. 2022 byly v Betlémské kapli v Praze slavnostně předány tituly a další ocenění v již 19. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2021. Bylo uděleno pět hlavních titulů a dvě ceny poroty bez uvedení pořadí. Sedm cen udělili partneři soutěže.