• Úvodník duben 2023

  Máme za sebou Velikonoce, pro někoho nejdůležitější křesťanské svátky v roce, pro jiného svátky oslavující příchod jara. Lze spojit i obojí a křesťanskou velikou noc, z níž pochází i samotný název Velikonoc, oslavit v pondělí koledou s pomlázkou, která je spíše ukázkou té nekřesťanské, ale pro většinu lidí veselé části lidových tradic. Počasí bylo letos tradiční, aprílové. Pršelo, sněžilo a občas z mraků nesměle vykukovalo slunce. Zkrátka pravý apríl.

 • PRESTA Jižní Čechy 2020–2022

  Do XII. ročníku soutěžní přehlídky dokončených staveb v Jihočeském kraji v letech 2020–2022 se přihlásilo 40 staveb. Hlavní cenu PRESTA Jižní Čechy získalo šest z nich: Vodní nádrž - Přehrada Bavorov, Most přes říčku Smutná u Bechyně, Velešínská křižovatka, Víceúčelová sportovní hala Mír v Táboře, Rekonstrukce a přestavba Pavilonu Z na Výstavišti České Budějovice a Bytový dům s polyfunkčním objektem ve Strakonicích.

 • Otevíráme nová témata, komentujeme a analyzujeme

  ČKAIT začala být více vidět. Mediální komunikace je úzce napojena na časopis Z+i i jubilejní publikace „30 osobností“ a „30 staveb“ vydané u příležitosti 30 let ČKAIT. Tradiční média jako je televize, rozhlas, tisk a on-line portály od března nově doplňuje komunikace na sociálních sítích. Chceme oslovit i mladší generaci a šířeji propagovat inženýrské umění.

 • Dostupné bydlení není zadarmo

  Jak se stalo, že zatímco za vlády Karla IV. či v době Tomáše Bati si občan mohl koupit domek za úhrn jednoho svého ročního příjmu, dnes k tomu potřebuje i více než desetinásobek? Proč český liberalizovaný trh s byty vede k jejich nedostatku? A proč ve Vídni nemají problém s nedostatkem dostupného bydlení? A jak vlastně má vypadat účinná podpora bydlení?

 • Judikatura ke střetu památkové péče a fotovoltaiky

  Problematika soudního přezkumu rozhodnutí a závazných stanovisek orgánů památkové péče k umísťování fotovoltaiky (dále jen FVE) není nová. Existuje k ní relativně rozsáhlá judikatura, která se převážně týkala černých staveb. Možná není překvapivé, že v tomto segmentu památková péče své postoje pravidelně obhájila.

 • Stavební úpravy pro ekologii

  Navrhování a instalace střešních fotovoltaických elektráren, vegetačních střech, zelených fasád či masivní zateplování nejsou pro stavbaře jednoduché. Zpracovat návrh nebo posudek zabere autorizovaným osobám více času. Tato práce se stává běžným standardem. Stavebníci by měli počítat i s těmito „vícenáklady“, mohou jim totiž v budoucnu ušetřit mnohé starosti i finanční ztráty.

 • Stát je odpovědný za pochybení autorizovaného inspektora

  Za pochybení autorizovaných inspektorů nese odpovědnost stát, rozhodl letos v březnu Ústavní soud ČR. Tento nález nabízí nehezké vyhlídky na výsledek možných sporů, které by mohly být vedeny i v budoucnu. Podle Ústavního soudu totiž tzv. zkrácené stavební řízení upravené platným stavebním zákonem neřešilo v dostatečné míře ochranu práv osob, které by byly účastníky případného stavebního řízení. Jedná se o průlomový rozsudek Ústavního soudu se zásadním dopadem nejen na činnost a odpovědnost autorizovaných inspektorů.

 • Musí stavební úřady akceptovat digitální podobu projektové dokumentace?

  Projektanti se setkávají s tím, že některé stavební úřady nechtějí akceptovat digitální formu projektové dokumentace i přesto, že je ověřena elektronickým autorizačním razítkem ČKAIT. Jiné stavební úřady s tím však problém nemají. Dotaz, jak to tedy je, odeslala ČKAIT v polovině prosince 2022 ministrovi Bartošovi.

 • Stavební úřady hledají více než rok cestu, jak na digitalizaci

  Změna nastala v březnu 2023. Pokud stavební úřad není schopen přijmout digitální projektovou dokumentaci opatřenou elektronickým autorizačním razítkem má se podle sdělení MMR obrátit na obec s rozšířenou působností, která ho zastoupí.

 • Z vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje

  Stavební zákon ani jiné právní předpisy nikde nestanoví, že projektovou dokumentaci je nutné předkládat stavebnímu úřadu v listinné podobě. Platí, že žadatel může činit úkon vůči orgánu veřejné moci v digitální podobě, pokud zákon výslovně nestanoví, že úkon musí být učiněn v listinné podobě či jiným předpokládaným způsobem.

 • Ing. Michael Balík, CSc.
  80 let

  Odborník na odvlhčování pozemních staveb i na obnovu památek nejen v ČR. Stojí například za rekonstrukcí Ptahšepsesovy mastaby v Abúsíru.

 • Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.
  85 let

  Přední odborník na tepelně technické vlastnosti staveb má životní motto: Pro kvalitní výkon profese je nutné brát svou odbornou činnost nejen jako zdroj výdělku, ale hlavně jako činnost přinášející radost a uspokojení z vykonávané práce.

 • Vzdělávání duben až červen

  Nabídka webinářů a seminářů, které pořádá ČKAIT – Středisko vzdělávání a informací i oblastní Kanceláře, se neustále rozšiřuje. Zde přinášíme výběr některých z nich. Aktuální informace prosím sledujte v kalendáři akcí na www.ckait.cz.

 • Komora na stavebních veletrzích

  ČKAIT se tradičně účastnila zimního stavebního veletrhu Střechy Praha 9.–11. února 2023 a letos poprvé i Festivalu architektury, pořádaného v rámci Stavebních veletrhů v Brně 2.–4. března 2023.

 • Valná hromada Ústí nad Labem 2023

  2. února 2023 v Hradním sále na hradě v Litoměřicích se konala Valná hromada oblasti Ústí nad Labem. Ke dni konání valné hromady činil počet autorizovaných osob v oblasti 1800 členů. Na valné hromadě bylo přítomno 81 členů, tj. 4,5 % AO.

 • Valná hromada Ostrava 2023

  6. února 2023 se konalo jednání Valné hromady oblasti Ostrava. Z celkového počtu 2917 řádných členů bylo přítomno 114 členů, tj. 3,9 % autorizovaných osob, a 30 pozvaných hostů. Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci památkově chráněného Domu kultury města Ostravy převzal štafetu pořádání valné hromady neméně krásný prostor Kulturního a společenského centra Akord Ostrava v městské části Zábřeh.

 • Valná hromada Zlín 2023

  8. února 2023 se v prostorách hotelu Baltaci Atrium konala Valná hromada oblasti Zlín. Z celkového počtu 1463 členů oblasti, evidovaných k 31. prosinci 2022, se valné hromady zúčastnilo 77 členů, což je 5,26 % autorizovaných osob.

 • Valná hromada Karlovy Vary 2023

  21. února 2023 se v krajské knihovně uskutečnilo jednání Valné hromady oblasti Karlovy Vary. Z celkového počtu 868 členů oblasti bylo přítomno 63, tj. 7,6 % autorizovaných osob. Byli zvoleni 2 členové výboru oblasti na období do voleb na valné hromadě v roce 2024 a bylo vybráno 6 delegátů, kteří budou vysláni na Shromáždění delegátů.

 • Valná hromada Praha 2023

  28. února 2023 se v Kongresovém centru Praha konala Valná hromada oblasti ČKAIT pro Prahu a Středočeský kraj. Účastnilo se jí 192 členů z celkového počtu 11 048 pozvaných autorizovaných osob (1,74 %) a 28 hostů.

 • Valná hromada Liberec 2023

  8. března 2023 se v zasedací místnosti libereckého podnikatelského inkubátoru (Lipo.ink) konala Valná hromada oblasti Liberec. Z celkového počtu členů oblasti bylo přítomno 51, tj. 4,9 % autorizovaných osob. Bylo zvoleno 6 delegátů na Shromáždění delegátů 2023.

 • Ing. Bohumil Pech †87 let

  Ve věku nedožitých 88 let zemřel jeden z čestných členů ČKAIT a první předseda oblastní kanceláře Liberec (1992–2004).