Ing. Bohumil Pech †87 let

Ing. Bohumil Pech †87 let

Ve věku nedožitých 88 let zemřel jeden z čestných členů ČKAIT a první předseda oblastní kanceláře Liberec (1992–2004).

Ing. Bohumil Pech (* 15. prosince 1935 – † 7. března 2023) vystudoval Fakultu stavební na ČVUT v Praze a poté nastoupil do podniku Pozemní stavby Liberec. Větší část své kariéry působil jako specialista v oboru Jakosti a kvality výstavby, především v obytné a občanské výstavbě. Mezi roky 1971–1973 absolvoval postgraduální studium v oboru Zkoušení stavebních hmot, prvků a konstrukcí. Své mnohaleté zkušenosti následně zúročil jako soudní znalec v této oblasti.

V roce 1992 získal jako jeden z prvních autorizaci v oboru Pozemní stavby. O dva roky později přidal autorizaci v oboru Zkoušení a diagnostika staveb. V letech 1993–1997 a 2008–2015 se stal členem zkušební komise oboru Pozemní stavby.

Kromě své profesní činnosti se věnoval i propagaci stavebnictví v Libereckém kraji. Byl iniciátorem vzniku soutěže Stavba roku Libereckého kraje a jejím dlouholetým spoluorganizátorem. V letech 2004–2006 vedl v rámci mezinárodního projektu Cultura 2000 projekt s názvem Kulturní dědictví – Identita – Dialog. V letech 2005–2015 vykonával funkci předsedy oblastní pobočky ČSSI Liberec. V neposlední řadě byl dlouholetým členem sdružení rodičů a přátel průmyslové školy stavební v Liberci, protože výchova mladé generace odborníků ve stavebnictví pro něj vždy byla prioritou.