• Úvodník duben 2020

  Nikdy jsme nezažili situaci, která nastala v důsledku epidemie. Narodil jsem se na konci války, a tedy bez nějakých dopadů na mou mysl. Komunistický puč jsem vzdáleně vnímal v rámci bouřlivých debat v rodině. Určitě to nebyly debaty ke chvále Gottwaldových kluků. Šedesátý osmý jsem zažil v plné parádě v kasárnách litoměřických. A zase drama civilního obyvatelstva, prázdné obchody mne minuly. Dokonce jsem nabyl dojmu, že nejbezpečněji bylo v kasárnách. Strava, lůžka, to vše zajištěno. A najednou čínská epidemie exportovaná z Itálie. Urputný premiér, který chce sbírat d
 • Rekodifikace stavebního práva podesáté

  Jak vypořádalo ministerstvo pro místní rozvoj připomínky ČKAIT k návrhu stavebního zákona? Ze 121 zásadních připomínek ČKAIT zůstalo na konci února 2020 nevypořádaných 24 výhrad, které ČKAIT považuje za zcela podstatné. Týkají se zejména technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a geotechnického průzkumu.

 • Otevřený dopis předsedy ČKAIT předsedovi vlády ČR

  Vážený pane premiére, v současné krizové době, kdy je třeba řešit spoustu důležitých věcí, Vám nabízím pomoc nejenom jménem svým, ale především jménem více jak 32 000 autorizovaných osob. V oblasti, která je nám z profesního hlediska blízká a pro další vývoj ekonomiky bude jistě klíčová, tedy v sektoru stavebnictví. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě sdružuje odborníky všech stavebních profesí, odborníky, bez kterých nelze projektovat ani stavět, ať již jde o stavbyvedoucí, tak i o projektanty a další. Vaše vláda spust
 • Kroky pro digitalizaci ve stavebnictví

  Digitalizaci stavebnictví mají umožnit změny v právních předpisech, které byly vydané na konci února 2020. Účinnost nabývají většinou od 1. července 2023 s výjimkou těch ustanovení, na která v textu poukazujeme, a která platí již od poloviny března 2020. Cílem je vytvořit jednotnou digitální technickou mapu pro veřejnou správu, portál stavebníka, digitální evidenci dokumentací a další. Na digitalizaci stát vyčlenil 3 miliardy korun.

 • Jak ocenit stavby projektované pomocí BIM

  Metoda oceňování informačního modelu pomocí klasifikačního systému RTS BIM a datového standardu je řešením společnosti RTS, a.s., které je aplikováno do softwaru Revit, ve spolupráci se společností CAD Studio, s.r.o., pomocí plug-inu. Metoda je konzultována s řadou odborníků v oblasti stavebnictví.

 • Stavba roku Středočeského kraje 2019

  Hlavní ocenění získalo DOB Centrum – přestavba bývalého Křižovnického statku v centru Dobřichovic. Dříve uzavřený areál se otevřel veřejnosti a napojil se na pěší trasy a optické průhledy města. Příprava a realizace tohoto projektu se však kvůli majetkovým sporům velmi protáhla.

 • ČKAIT má nový web www.ckait.cz

  V únoru letošního roku byly spuštěny nové webové stránky s novým redakčním systémem. Na nový redakční systém jsme byli nuceni přejít, protože původní přestal být podporován a vyvíjen. I přesto, že by webové stránky zůstaly funkční, narůstal by pravděpodobně počet bezpečnostních mezer, které by mohly být zneužity.

 • Technický standard 02 – Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp

  Schodišťová ramena nebo vyrovnávací schodišťové stupně a šikmé rampy jsou nedílnou součástí stavebních objektů a jejich komunikačních koridorů. Z tohoto důvodu jsou na ně kladeny technické požadavky, které mají zajistit bezpečnost pohybu po těchto konstrukcích. Kromě požadavků na protiskluznost povrchu nášlapné vrstvy jsou stanoveny i požadavky na geometrii těchto konstrukcí.

 • Pozastavení povinnosti EET

  Pozastavení povinnosti daňových poplatníků v oblasti evidence tržeb (EET) se vztahuje i na služby poskytované autorizovanými osobami ČKAIT.

 • Od letošního roku se musejí průběžně vzdělávat i energetičtí specialisté

  Společné stanovisko odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekce k zahájení nového způsobu naplňování povinností aktualizačního průběžného vzdělávání energetických specialistů podle § 10a odst. 5 zákona č. 3/2020 Sb., co se týče výběru a zařazování vzdělávacích akcí do průběžného vzdělávání energetických specialistů.

 • Dotace pro vodíkové čerpací stanice

  O dotaci na výstavbu dalších plnicích stanic na vodík je možné požádat do 28. května 2020. Třetí výzvu (č. 81) Operačního programu doprava (OPD) v rámci dotačního programu na podporu infrastruktury pro alternativní paliva vyhlásilo 30. ledna 2020 Ministerstvo dopravy.

 • Brexit a uznávání odborné kvalifikace

  Od 31. ledna 2020 definitivně skončilo členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen UK) v Evropské unii. V dalším textu si dovolím popsat situaci a zhodnotit dopad této mimořádné události na současný stav a očekávaný vývoj vzájemného uznávání autorizací mezi Českou republikou a UK.

 • Kompetenční rozpor: Mají být geodeti autorizovanými osobami ČKAIT?

  Ani novela zeměměřického zákona neřeší možnost disciplinárního řízení provinění geodetů bez úředního oprávnění. V důvodové zprávě k tomuto vládnímu návrhu není ani zmínka o tom, že by se činnosti geodetů (alespoň) do budoucna mohly přesunout do stavebního zákona. Přesun geodetů do autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. by tedy znamenal značnou dvojkolejnost.

 • Odložené shromáždění delegátů

  Vzhledem k tomu, že Vláda ČR vyhlásila nouzový stav a následně karanténu z důvodu koronavirové pandemie, bylo letošní Shromáždění delegátů ČKAIT odloženo. O odložení rozhodlo Představenstvo ČKAIT 16. března 2020.

 • Valné hromady oblastí ČKAIT v roce 2020

  Oblasti ČKAIT, stejně jako každý rok, uspořádaly v průběhu ledna valné hromady. Jejich průběh byl obvyklý. Valnou hromadu ve Zlíně navštívil hejtman Jiří Čunek a představil stavbu krajské nemocnice. V Pardubicích komentoval hejtman Martin Netolický vývoj nového stavebního zákona a chystané změny.

 • České Budějovice vyzvaly ke spolupráci

  Na valnou hromadu oblasti České Budějovice bylo pozváno 1779 ¬autorizovaných osob, zúčastnilo se 147 (tj. 8,2 %). Valná hromada oblasti se konala 15. ledna 2020 opět v Clarion Congress Hotelu České Budějovice.

 • Brno řešilo odpovědnost projektantů

  Na valnou hromadu oblasti Brno bylo pozváno 4714 autorizovaných osob, zúčastnilo se 135 (tj. 2,8 %). Konala se 23. ledna 2020 v sále A Kongresového centra v areálu brněnského výstaviště.

 • Hradec Králové tradičně kritický

  Na 27. valnou hromadu oblasti Hradec Králové bylo pozváno 2023 autorizovaných osob, zúčastnilo se 119 (tj. 5,88 %). Konala se 7. ledna 2020 v malém sále Kongresového centra Aldis v Hradci Králové.

 • Karlovy Vary se zaměřují na konference

  Na valnou hromadu oblasti Karlovy Vary bylo pozváno všech 893 autorizovaných osob, zúčastnilo se 59 členů (tj. 6,61 %) a 11 hostů. Jednání se uskutečnilo v úterý 28. ledna 2020 tradičně ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary.

 • Pardubice kritizovaly nový stavební zákon

  Na valnou hromadu oblasti Pardubice bylo pozváno 1056 autorizovaných osob, zúčastnilo se jí 104 členů (tj. 9,85 %). Proběhla ve čtvrtek 16. ledna 2020 v Domě techniky Pardubice, náměstí Republiky 2686.

 • Praha požaduje lepší prezentaci ČKAIT

  Na valnou hromadu oblasti Praha a Středočeský kraj bylo pozváno 10 338 autorizovaných osob, zúčastnilo se 336 členů (tj. 3,26 %), což je významně větší účast než v minulosti. Konala se 14. ledna 2020 v Kongresovém centru Praha.

 • Ústí nad Labem podporuje vodní cesty

  Na valnou hromadu oblasti Ústí nad Labem bylo pozváno 1778 autorizovaných osob, zúčastnilo se 106 členů (tj. 5,96 %). Konala se 13. ledna 2020 v Národním domě v Ústí nad Labem.

 • Cashbot pomůže řešit problémy s dlouhou splatností faktur

  Služba pro podnikatele, kteří vystavili fakturu a nechtějí čekat na její proplacení. Cashbot již profinancoval více než 5000 faktur v hodnotě půl miliardy korun. Službu doporučuje pojišťovací společnost GrECo. Rámcové podmínky jsou upraveny smlouvou mezi ČKAIT a poskytovatelem služby.

 • Město a světlo • Městské inženýrství Karlovarsko • 19. června 2020 • Cheb

  Přípravné zasedání Vědecké rady mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020 se konalo na pozvání Durynské inženýrské komory 21. února 2020 v Erfurtu. Zasedání se zúčastnili členové Vědecké rady konference z inženýrských komor Bavorska, Saska, Durynska, Slovenska, České republiky, VBI Deutschland (Svaz poradních inženýrů) a Českého svazu stavebních inženýrů.

 • Přehled plánovaných webinářů ČKAIT

  S ohledem na probíhající koronavirovou pandemii a vyhlášený nouzový stav byly zrušeny všechny plánované vzdělávací akce. Místo nich připravilo Středisko vzdělávání a informací ČKAIT níže uvedený přehled webinářů.

 • Ing. Vladimír Spilka – 80 let – odborník na technologie odpadních vod

  Profesní život Ing. Vladimíra Spilky je spjat s činností ve vodním hospodářství, zejména s technologickým zařízením čistíren odpadních vod a čerpacích stanic. Je autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb v ČKAIT již 25 let. Členem spolku Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA) je od roku 1992 a pracuje v ní jako expert. V praxi uplatnil několik vynálezů, z nichž nejvýznačnější byl patentovaný pohon sedimentačních nádrží – dodnes používaný na mnoha čistírnách.

 • Profesní informační systém ČKAIT

  Systém PROFESIS je z velké části přístupný bez přihlášení. Přihlášení vyžadují vybrané pomůcky, právní předpisy, české technické normy (ČSN v plném znění jsou přístupné pouze pro členy se smluvním vztahem s agenturou ČAS) a studijní materiály.