Úvodník duben 2020

Nikdy jsme nezažili situaci, která nastala v důsledku epidemie. Narodil jsem se na konci války, a tedy bez nějakých dopadů na mou mysl. Komunistický puč jsem vzdáleně vnímal v rámci bouřlivých debat v rodině. Určitě to nebyly debaty ke chvále Gottwaldových kluků. Šedesátý osmý jsem zažil v plné parádě v kasárnách litoměřických. A zase drama civilního obyvatelstva, prázdné obchody mne minuly. Dokonce jsem nabyl dojmu, že nejbezpečněji bylo v kasárnách. Strava, lůžka, to vše zajištěno. A najednou čínská epidemie exportovaná z Itálie. Urputný premiér, který chce sbírat do voleb body za každou cenu, a když si navíc na každé tiskovce ke koronaviru olízl prst, dovršil tragikomický výkon. Jsem si vědom, že ani opozice nám svými vystoupeními nedává velkou naději na jiné řešení. Oceňuji věcné vystoupení pánů Prymuly a Hamáčka, bez ohledu na politickou příslušnost. Velkým nebezpečím je, aby situace nebyla využita či cíleně zneužita v rámci politického souboje a nevedla k větší centralizaci moci, k dalšímu posílení role státu, a to především v ekonomice.

Apeluji na zdravý rozum a zdravou víru – to jsou důležití spojenci proti panice. Zdravý rozum chrání před „fake news“, umožňuje střízlivé rozlišování a zodpovědnou volbu. Tyto poklady nelze předávat jen slovy, nýbrž především osobním příkladem. Společnost potřebuje mít před očima osobnosti vyzařující pokoj, moudrost a empatii. Využívám času, kdy musím být doma, k pracím, které nemám rád, jako například mytí oken a s tím spojenou obměnu záclon. No ještě že mi občas jedna kamarádka pomůže.

Vždy je něco špatné pro něco dobré. Podle jedné americké agentury došlo k radikálnímu zlepšení ovzduší nad čínským Wu–Chanem a Benátkami. Jenom by to nemělo mít tak drastický důvod.

Vystrašení lidé, prázdné ulice i MHD, to vše je divná atmosféra. Dlouho jsme váhali, zda odložit shromáždění delegátů, až poslední rozhodnutí vlády nám nedalo jinou šanci. Budeme muset počkat a pracovat v rozpočtovém provizoriu. Nebudou schválena žádná zásadní rozhodnutí. Kladné hlasování delegátů per rollam dalo možnost překlenout nastalou událost do jednání řádného shromáždění delegátů. Nedá se nic dělat. Komora je stabilizovaná a přežije i tuto výjimečnou situaci. Zatím jsou všichni vystrašeni kvůli zdraví, ale přijde doba ekonomického kolapsu. Odklad daňových přiznání napovídá, že v kase vláda moc peněz nemá. A lednové a únorové saldo, největší od roku 1993, je legrace. Ono se dobře rozdávalo, když bylo z čeho. Škodováci chtějí zastavit výrobu a premiér již vidí ten malér, Agrofert to nezachrání. My, co musíme žít jenom za své, budeme muset vydržet. Nikdo nám nepomůže. Přemýšlíme, zda bychom nemohli ve výjimečných případech pomoci AO. Jestli si developeři stěžují na dlouhé povolovací řízení, tak teď budou možná rádi, neb jim budou chybět klienti. Kéž bych neměl pravdu.

Byli jsme, předsedové komor, u premiéra. Nejvíce si to užívali lékaři a lékárníci. Ohledně připravovaného stavebního zákona nebylo nic dramatického. Paní ministryně Dostálová prezentovala „svůj“ harmonogram další přípravy stavebního zákona. Postupně bude nabývat účinnosti od ledna 2021. Již neměla sílu říci, že definitivní účinnosti nabude až v polovině roku 2023. To by asi premiér použil svůj obvyklý bonmot: „proč to již není teď?“

Seriál valných hromad je již lednovou minulostí. Co jsem si z nich odnesl? Převážně byl průběh standardní, připomínky věcné, ale objevily se i úžasné nápady, jako: jdeme stávkovat, zvýšíme příspěvky o 1500 Kč, zlepšíme prezentaci Komory ve sdělovacích prostředcích. Ve Zlíně se na nás přišel podívat hejtman Jiří Čunek, aby nám téměř hodinu představoval záměr výstavby nové nemocnice. V Pardubicích nás hejtman Netolický informoval o tom, jak jej navštívil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, aby jej přesvědčil o verzi rekodifikace povolování staveb, navržené týmem právníků z HK. To bylo ještě v době, kdy platilo memorandum mezi HK a MMR.

V Brně se konala ouvertura stavebních veletrhů, pořádala ji Komora, odborná úroveň byla díky přednášejícím vysoká. Musím poděkovat profesoru Chybíkovi nejen za kvalifikovanou přednášku, ale především za kladné vyhodnocení činnosti Komory. I já si myslím, stejně jako on, že Komora dělá pro své členy dobrou práci. Mezi takovou patří i vydávání všech časopisů a publikací, což představuje výraznou pomoc našim členům.

Komora pokračuje ve spolupráci s ČEZ na přípravě dostavby jaderné elektrárny Dukovany, především v oblasti technických předpisů a norem.

Nevím, kolik z vás zaregistrovalo nové webové stránky. Myslím, že se to „klukům IT“ povedlo. Jsem rád, že je tam několik mých článků, které by nebylo pro jejich rozsah možné umístit do Z+i. Mám na mysli např. odpověď na snahu pana předsedy Kasla začlenit geodety do naší Komory. Nebo moje reakce na článek paní ministryně Dostálové v Hospodářských novinách, že dlouhé projednávání je vinou projektantů, neb neumí projektovat. Občas se podívejte na webové stránky naší Komory, je tam uveřejňováno mnoho zajímavého.

A v závěru ještě pár poznámek k hektickému projednávání připomínek k návrhu stavebního zákona. Především děkuji Legislativní komisi ČKAIT a všem, kteří se aktivně podíleli na vypracování připomínek. Otázkou je, kolik jich bude akceptováno.

Po vypovězení memoranda ze strany Hospodářské komory to již vypadalo, že úprava stavebního zákona bude konečně dávat smysl, jelikož vypořádání tisíců připomínek bylo provedeno Ministerstvem pro místní rozvoj a paragrafové znění zákona bylo ministerstvem také upraveno.

Bohužel, opět se dostává do hry další, konkrétně skupina velkých měst, která si prosazuje zájmy směřující do územního plánování, především pak do úpravy obecných požadavků na výstavbu. S tím souvisí otázka, zda je opravdu vhodné a správné, aby si každé město, minimálně statutární město, stanovovalo svoje požadavky na stavby. Jak by se pak projektovalo? Co projektanti, kteří by museli znát mnohé a mnohé odchylky po celé republice?

Uvidíme, jaký bude podzim. Vše může být jinak, i nesmyslný tlak na zrychlené schválení rekodifikovaného stavebního zákona.

Vážím si všech, kteří pomáhají v různých odborných skupinách Komory.

Přeji nám, ať ustojíme nastalou situaci ve zdraví a důstojnosti.

Ještě pořád váš předseda

 

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

 

P.S. A něco opsaného „ftipného“: Pozor! Nevěřte všemu, co říká vláda: Prý stačí, abychom při nákupech potravin měli roušku a rukavice. Dnes jsem tak šla nakupovat a ostatní měli i kalhoty a tričko.

 

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.