Valné hromady oblastí ČKAIT v roce 2020

Účast na valných hromadách oblastí ČKAIT nebývá vysoká. V absolutních číslech se sejde vždy nejvíce členů nejpočetnější oblasti, tedy Prahy. Na obrázku jednání 336 autorizovaných osob v Kongresovém centru Praha 14. ledna 2020. (foto: oblast Praha)
Účast na valných hromadách oblastí ČKAIT nebývá vysoká. V absolutních číslech se sejde vždy nejvíce členů nejpočetnější oblasti, tedy Prahy. Na obrázku jednání 336 autorizovaných osob v Kongresovém centru Praha 14. ledna 2020. (foto: oblast Praha)

Oblasti ČKAIT, stejně jako každý rok, uspořádaly v průběhu ledna valné hromady. Jejich průběh byl obvyklý. Valnou hromadu ve Zlíně navštívil hejtman Jiří Čunek a představil stavbu krajské nemocnice. V Pardubicích komentoval hejtman Martin Netolický vývoj nového stavebního zákona a chystané změny.

Letošní účast byla o něco nižší než v předchozích letech, celkem se účastnilo jen 1669 autorizovaných osob. V roce 2019 to bylo 1765 členů, přičemž v roce 2018 přijelo rozhodovat o společných věcech dokonce 1800 inženýrů a techniků. Největší poměrnou účast na valných hromadách lze sledovat již tradičně u menších oblastí, v Pardubicích se jí účastnilo 9,85 % členů, v Českých Budějovicích 8,2 % a v Olomouci 8 % členů. Naopak nejmenší poměrnou účast zaznamenaly opět již tradičně dvě největší oblasti – Brno 2,8 % a Praha 3,26 %. Průměrná účast na letošních valných hromadách činila 5,3 % členů.

Nejčastější téma diskuse

Na některých valných hromadách se uskutečnila velmi zajímavá diskuse. Nejčastějšími tématy byly: otázka odpovědnosti autorizovaných osob a problematika nyní probíhající rekodifikace stavebního zákona.

Volby delegátů a nominace kandidátů

Valné hromady zvolily celkem 200 zástupců na Shromáždění delegátů ČKAIT 2020. Počet delegátů podle oblastí ČKAIT je následující: 63 Praha, 29 Brno, 18 Ostrava, 13 Hradec Králové, 11 České Budějovice, 11 Ústí nad Labem, 10 Plzeň, 10 Olomouc, 9 Zlín, 7 Liberec, 7 Pardubice, 6 Karlovy Vary a 6 Jihlava.

Většina oblastních valných hromad nominovala nebo alespoň vzala na vědomí kandidáty do orgánů ČKAIT, které bude letos volit shromáždění delegátů. Konečné návrhy kandidátů sestavovaly výbory oblastí. Některé oblasti nominovaly své zástupce jen do některých orgánů.

Představenstvo schválilo seznam kandidátů do orgánů ČKAIT pro shromáždění delegátů podle návrhu oblastí, nikoho nedoplnilo, ani nevyškrtlo.

Kandidáti do představenstva

23 nominací na 15 členů, nejsou zastoupeny dvě oblasti:
Liberec a Hradec Králové

Brno – prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA •
Ing. František Mráz • Ing. Pavel Pejchal, CSc.

České Budějovice – Ing. František Hladík

Jihlava – Ing. Karel Vaverka

Karlovy Vary – Ing. Martin Šafařík

Olomouc – Ing. Michal Majer

Ostrava – Ing. Petr Bura • Ing. Petr Dospiva, Ph.D. •
Ing. Jindřich Pater • Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Pardubice – Ing. Radim Loukota

Plzeň – Ing. Robert Špalek

Praha – Ing. Ladislav Bukovský •
Ing. Michal Drahorád, Ph.D. • prof. Ing. Karel Kabele, CSc. •
Ing. Lubomír Keim, CSc. • Ing. Pavel Křeček, FEng. •
Ing. Jaroslav Synek, Ph.D. • Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.

Ústí nad Labem – Ing. Josef Filip, Ph.D. •
Ing. Martin Mandík

Zlín – Ing. Věra Řehůřková

Kandidáti do dozorčí rady

13 nominací na 9 členů, nejsou zastoupeny tři oblasti:
České Budějovice, Pardubice a Olomouc

Brno – prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. •
doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.

Hradec Králové – Ing. Vlastimil Klazar

Jihlava – Ing. František Kavina

Karlovy Vary – Ing. Marek Jírovský

Liberec – Tomáš Brixi

Ostrava – Ing. Daniel Pieszka

Praha – prof. Ing. František Hrdlička, CSc. •
Ing. Václav Novotný • Ing. Rudolf Ptáček

Plzeň – Ing. Petr Bureš

Ústí nad Labem – Mgr. Ing. David Jedinák

Zlín – Ing. Ladislav Smola

Kandidáti do stavovského soudu

16 nominací na 11 členů, nejsou zastoupeny čtyři oblasti:
České Budějovice, Pardubice, Plzeň a Zlín

Brno – Ing. Pavel Kaderka • Ing. Miroslav Klos

Hradec Králové – Ing. Vítězslav Bezpalec

Jihlava – Ing. Arnošt Fabík

Karlovy Vary – Ing. Svatopluk Zídek •
Ing. Michal Odvody

Liberec – Ing. Jaroslav Urban

Olomouc – Ing. Petr Staněk

Ostrava – Ing. Vlastimil Šmiřák

Praha – Ing. Karel Hegenbart • Ing. Jan Korbel •
Ing. Richard Motyčka • Ing. Michal Sedláček, Ph.D. •
Ing. Milan Skyva • Ing. Vladimíra Špačková

Ústí nad Labem – Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.