Zlín představil největší investici kraje

Představitelé ČKAIT v neformálním rozhovoru před začátkem jednání valné hromady. Na fotografii zleva: Ing. Josef Mitrenga, Ing. Ladislav Alster, prof. Ing. Petr Sáha, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ing. Pavel Křeček. (foto: Romana Zahnašová)
Představitelé ČKAIT v neformálním rozhovoru před začátkem jednání valné hromady. Na fotografii zleva: Ing. Josef Mitrenga, Ing. Ladislav Alster, prof. Ing. Petr Sáha, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ing. Pavel Křeček. (foto: Romana Zahnašová)

Na valnou hromadu oblasti Zlín bylo pozváno 1451 autorizovaných osob, zúčastnilo se jí 99 členů oblasti, (tj. 6,64 %). Konala se 22. ledna 2020 ve Zlíně.

Valná hromada oblasti Zlín zvolila devět delegátů a dva náhradníky na jednání Shromáždění delegátů ČKAIT 2020. Usnesení z valné hromady pro rok 2020 ukládá delegátům oblasti Zlín podpořit na Shromáždění delegátů ČKAIT schválení hlavních úkolů činnosti Komory pro rok 2020 a dále podpořit schválení rozpočtu Komory na rok 2020. Dále ukládá členům výboru oblasti Zlín, aby zajistili plnění plánu činnosti pro rok 2020, vyhodnotili závěry z diskuse z valné hromady a dále zajistili plánovaný rozsah odborného vzdělávání a tím i naplnění čerpání finančních prostředků v rámci povoleného limitu.

Předpokládanými dominantami programu valné hromady byla zpráva o činnosti výboru oblasti Zlín, vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka, ředitele Kanceláře Komory Ing. Radka ­Hnízdila, Ph.D., schválení delegátů oblasti pro shromáždění delegátů v Praze a kandidátů do představenstva Komory a do dozorčí rady. Poněkud nečekanou dominantou se potom stalo vystoupení hlavního hosta valné hromady hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, který ho pojal jako prezentaci záměru výstavby Nové krajské nemocnice ve Zlíně, ke které přizval i PhDr. Martina Šamaje, MBA, jako vedoucího přípravného výboru pro její výstavbu, a ke které byl promítán rozsáhlý doprovodný materiál. Pro oblast Zlínska se jedná o politicky i společensky velmi citlivé téma a o největší investici Zlínského kraje, nesporně zajímavou i z hlediska stavebnictví. Byť bylo podrobné seznámení s tematikou pro účastníky valné hromady jednoznačně přínosné, délka příspěvku, která činila více než 45 minut, „vyčerpala“ účastníky valné hromady natolik, že bylo poněkud obtížné zajistit jejich pozornost při naplňování zbývajících bodů programu. To se projevilo i u diskuse, kde jedním z témat bylo pořádání webinářů (jednoznačně kladně hodnocené) a možnosti jejich krátkodobé archivace tak, aby bylo možné jejich zhlédnutí po dobu cca 24 hodin po jejich konání. Druhým tématem potom bylo pojištění, respektive připojištění autorizovaných osob po ukončení jejich aktivní činnosti.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.