Technický standard 02 – Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp

Příklad nevhodně realizovaného železobetonového točitého schodiště s prefabrikovaným obkladem z teraca, který nesedí správně na schodnicích. (foto: Linda Veselá)
Příklad nevhodně realizovaného železobetonového točitého schodiště s prefabrikovaným obkladem z teraca, který nesedí správně na schodnicích. (foto: Linda Veselá)

Schodišťová ramena nebo vyrovnávací schodišťové stupně a šikmé rampy jsou nedílnou součástí stavebních objektů a jejich komunikačních koridorů. Z tohoto důvodu jsou na ně kladeny technické požadavky, které mají zajistit bezpečnost pohybu po těchto konstrukcích. Kromě požadavků na protiskluznost povrchu nášlapné vrstvy jsou stanoveny i požadavky na geometrii těchto konstrukcí.

Požadavky na vybrané geometrické parametry (sklon, výška a šířka schodišťových stupňů apod.) jsou stanoveny v právních předpisech a českých technických normách. Konstrukce schodišť a šikmých ramp podléhají stejným technologickým principům, jako ostatní stavební konstrukce a je tedy potřeba počítat s tím, že skutečné rozměry budou zhotoveny s určitou odchylkou geometrické přesnosti. Problém je v tom, že právní předpisy a technické normy stanoví zejména technické požadavky na navrhování schodišť a šikmých ramp, ale nestanoví požadavky na jejich provádění. V praxi je potom často vyžadováno doslovné dodržení předepsaných požadavků podle právních předpisů technických norem bez ohledu na možnosti použitých technologií.

Právě z tohoto důvodu byl vypracován Technický standard 02 – Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp, jehož cílem je stanovit pravidla pro kontrolu a vyhodnocení geometrické přesnosti schodišť a šikmých ramp s dokončeným povrchem s ohledem na technologické možnosti provedení konstrukce při zachování co největší bezpečnosti pohybu po těchto konstrukcích.

Technický standard 02 je již nyní k dispozici v PROFESISu (Technické standardy) a Středisko vzdělávání a informací ČKAIT připravuje tištěné vydání.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.